Skip to main content
An ninh - Quốc phòng

Văn Lãng hội nghị Tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2019; công tác phối hợp giữa công an- Quân sự- Biên phòng năm 2019; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Ngày 10/1/2020, Ban chỉ đạo 138 về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ huyện Văn Lãng tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2019; công tác phối hợp giữa Công an - Quân sự- Biên phòng năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

An ninh - Quốc phòng

VĂN LÃNG HỘI NGHỊ KÝ KẾT KẾ HOẠCH PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2019. Tại UBND huyện Văn Lãng, Đội Quản lý thị trường số 9, Đồn Biên Tân Thanh, Đồn Biên phòng Na Hình, Đồn Biên phòng Bình Nghi, Đồn Biên Phòng Pò Mã; Công an Văn Lãng, Đồn Biên phòng Tân Thanh, Đồn biên phòng Na Hình đã tổ chức hội nghị ký kết Kế hoạch phối hợp trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn huyện Văn Lãng và huyện Tràng Định.