Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Văn Lãng khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

     Ngày 11/07/2019, HĐND huyện Văn Lãng tổ chức kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

     Trong 6 tháng đầu năm, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, sự giám sát của HĐND, sự điều hành của UBND huyện, nền kinh tế của huyện có sự tăng trưởng khá. Tổng diện tích gieo trồng vụ đông xuân đạt trên 2.687 ha, đạt 44,4% kế hoạch, bằng 98% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 129. 049 triệu đồng, đạt 40% dự toán; lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục phát triển; Công tác quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.Tại kỳ họp, các đại biểu tham gia chất vấn trực tiếp với các vấn đề: Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho các hộ gia đình, cá nhân; công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện các chế độ chính sách theo Quyết định 49 của Chính phủ… Các cơ quan chức năng của huyện, tiếp thu trả lời, trao đổi và làm rõ được hầu hết các vấn đề đặt ra.

       Sau khi xem xét các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp, HĐND huyện đã thảo luận và biểu quyết thông qua 5 nghị quyết về bổ sung dự toán, thu chi ngân sách huyện năm 2019; việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Văn Lãng giai đoạn 2019 – 2021…./.

Hình ảnh tại kỳ họp HĐND huyện:

 

Sequence 20.00_00_00_00.Still001.jpg

 

Sequence 20.00_00_06_07.Still002_1.jpg

Sequence 20.00_01_51_16.Still004.jpg

                                                           

                                                          T/h: Phùng Linh ( Trung tâm VH, TT và TT Văn Lãng).