Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kỳ họp thứ nhất HĐND xã Bắc Việt khóa I nhiềm kỳ 2016 - 2021

     Ngày 1/01/2020, Hội đồng nhân dân xã Bắc Việt huyện Văn Lãng khóa I nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu ra bộ máy nhân sự  của HĐND và UBND xã.

     Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe công bố Nghị quyết số 21  của Thường trực HĐND huyện Văn Lãng về chỉ định đại biểu HĐND xã Bắc Việt khóa I nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm 34 đồng chí và thông qua các tờ trình giới thiệu nhân sự của HĐND và UBND xã. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, HĐND xã đã tiến hành bỏ phiếu kín nhất trí cao bầu ông Triệu Lý Hòa giữ chức vụ Bí thư, Chủ tịch HĐND xã, bà Bành Thị Huyền giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã và các chức danh, Phó chủ tịch, Trưởng, phó ban và thành viên các ban HĐND xã; Phó chủ tịch và các ủy viên UBND xã.

     Kỳ họp diễn ra khẩn trương nghiêm túc, đã bầu ra bộ máy nhân sự HĐND và UBND xã Bắc Việt nhiệm kỳ 2016 – 2021, nhằm thực hiện có hiệu lực, hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật./.

Hình ảnh tại kỳ họp:

 

Sequence 26.00_00_23_15.Still003.jpg

 

Sequence 26.00_00_26_15.Still004.jpg

 

Sequence 26.00_00_34_15.Still005.jpg

 

Sequence 26.00_01_06_02.Still006.jpg

 

                                                                           T/h: Phùng Linh.

                                                          ( Trung tâm VH, TT và TT Văn Lãng)