Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Văn Lãng: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, lần thứ mười tám khóa XXI, sơ kết công tác tháng 9 năm 2019

Văn Lãng: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, lần thứ mười tám khóa XXI, sơ kết công tác tháng 9 năm 2019

       Ngày 10/10/2019, Huyện ủy Văn Lãng tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, lần thứ 18, sơ kết công tác 9 tháng năm 2019. Dự hội nghị có các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXI, bí thư các đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.

 

ANH BCH 1.jpg

(Toàn cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ mười tám khóa XXI)

       Trong 9 tháng đầu năm 2019 dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của nhân dân, kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng, kết quả thu ngân sách nhà nước 9 tháng ước đạt 168.845 triệu đồng đạt 53,2% dự toán tỉnh giao. Sản xuất nông – lâm nghiệp ổn định và có bước phát triển, tổng diện tích gieo trồng các loại cây trong 9 tháng đầu năm đạt 5.922 ha đạt 98.87% kế hoạch. Sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn ước đạt 414.327 triệu đồng  bằng 102,4% so với cùng kỳ. Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo toàn diện đến nay bình quân đạt 9,7 tiêu chí/xã, xã Tân Việt phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2019. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện. Quốc phòng an ninh trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, trong 9 tháng, kết nạp được 118 đồng chí đảng viên mới đạt 78,67% kế hoạch. Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể xã hội từng bước được quan tâm, nhiều cuộc vận động, phong trào có ý nghĩa thiết thực, góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

 

ANH BCH 4.jpg

 

       Hội nghị đã thảo luận xung quanh các vấn đề như: đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản, đầu tư công, quản lý đất đai, chương trình mục tiêu; tập trung thu ngân sách theo đúng kế hoạch; tập trung xây dựng nông thôn mới, các hoạt động chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ, các chế độ chính sách xã hội.v.v.

       Trong những tháng cuối năm 2019, Ban Chấp hành đảng bộ Huyện Văn Lãng tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, công tác quốc phòng an ninh đối ngoại, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn huyện./.

T/h: Thanh Thế (Trung tâm VH,TT và TT Văn Lãng)