Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

VĂN LÃNG HỘI NGHỊ KÝ KẾT KẾ HOẠCH PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2019. Tại UBND huyện Văn Lãng, Đội Quản lý thị trường số 9, Đồn Biên Tân Thanh, Đồn Biên phòng Na Hình, Đồn Biên phòng Bình Nghi, Đồn Biên Phòng Pò Mã; Công an Văn Lãng, Đồn Biên phòng Tân Thanh, Đồn biên phòng Na Hình đã tổ chức hội nghị ký kết Kế hoạch phối hợp trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn huyện Văn Lãng và huyện Tràng Định.

(Một số hình ảnh tại Lễ Ký kết gữa 3 lực lượng)

Sequence 11.00_00_00_00.Still001_0.jpg

Sequence 11.00_01_14_15.Still007.jpg

Sequence 11.00_02_35_05.Still003.jpg

Sequence 11.00_03_07_05.Still005_0.jpg

Theo đó kế hoạch phối hợp giữa 3 lực lượng được quy định rõ những nội dung, mục đích, biện pháp và trách nhiệm cụ thể để phát huy vai trò, trách nhiệm của từng lực lượng nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, trên địa bàn huyện Văn Lãng và Tràng Định. Từ đó việc triển khai thực hiện kế hoạch phải thường xuyên, liên tục, hiệu quả, thiết thực, tránh hình thức và phát huy sức mạnh tổng hợp của 3 lực lượng trong phối hợp, hiệp đồng, giúp đỡ lẫn nhau, thường xuyên trao đổi thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động  buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đặc biệt là những thay đổi quy định của pháp luật về hoạt động quản lý biên giới, chính sách xuất khẩu, tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu, chuyển cảng hàng hóa và hàng hóa lưu thông hàng hóa..., trao đổi kinh nghiệm, đề ra các biện pháp giải quyết những khó khăn vướng mắc, qua đó nhằm tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh, chống thất thu ngân sách nhà nước, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn hai huyện./.

           T/h: Nguyễn HằngTTVH TT và TT Văn Lãng