Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
2498/QĐ-UBND 10-11-2023 Về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất (hiến đất) của ông Hoàng Văn Dương, thôn Quyết Tiến, xã Tân Mỹ
2476/QĐ-UBND 08-11-2023 Về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất (hiến đất) (Lương Văn Huyên)
2487/QĐ-UBND 08-11-2023 Quyết định về việc giao đất cho cộng đồng dân cư thôn Pác Ca, xã Thành Hoà, huyện Văn Lãng
2474/QĐ-UBND 08-11-2023 Quyết định về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất (hiến đất) bà Nông Thị Ương, thôn Còn Noọc, xã Hoàng Việt
2472/QĐ-UBND 08-11-2023 Về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất (hiến đất) (ông Lăng Văn Pảo, xã Tân Mỹ)
2477/QĐ-UBND 08-11-2023 Về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất (hiến đất) (ông Nông Xuân Thu, xã Tân Mỹ)
2486/QĐ-UBND 08-11-2023 Quyết định về việc giao đất cho cộng đồng dân cư thôn Thống Nhất, xã Thành Hoà, huyện Văn Lãng
2475/QĐ-UBND 08-11-2023 Quyết định về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất (hiến đất) ông Hà Văn Tường, thôn Còn Noọc, xã Hoàng Việt
2473/QĐ-UBND 08-11-2023 Về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất (hiến đất) (bà Vi Thị Nga, xã Tân Mỹ)
2471/QĐ-UBND 07-11-2023 Quyết định về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất (hiến đất) bà Hoàng Thị Đeng, thôn Nà Mạt, xã Hoàng Việt
463/TB-UBND 13-10-2023 Để thực hiện công trình xây dựng trụ sở Công an xã Bắc La, huyện Văn Lãng (Hà Thị Phùng)
2187/QĐ-UBND 11-10-2023 Về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất (hiến đất) (Phạm Thị Nhi)
2188/QĐ-UBND 11-10-2023 Về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất (hiến đất) (Tô Văn Thụ)
2186/QĐ-UBND 11-10-2023 Về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất (hiến đất) (Lăng Văn Long)
2081/QĐ-UBND 30-09-2023 Về việc giao đất cho hộ gia đình, cá nhân tại Khu tái định cư Dự án Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới tại Khu II, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn (Nguyễn Thị Dung)
2085/QĐ-UBND 30-09-2023 Về việc giao đất cho hộ gia đình, cá nhân tại Khu tái định cư Dự án Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới tại Khu II, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn (Trần Danh Sĩ)
1949/QĐ-UBND 30-09-2023 Quyết định về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất (hiến đất) (ông Long Văn Hin, thôn Tác Chiến, xã Hội Hoan)
2079/QĐ-UBND 30-09-2023 Về việc giao đất cho hộ gia đình, cá nhân tại Khu tái định cư Dự án Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới tại Khu II, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn (Hoàng Thúc Liêm)
2083/QĐ-UBND 30-09-2023 Về việc giao đất cho hộ gia đình, cá nhân tại Khu tái định cư Dự án Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới tại Khu II, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn (Phùng Chí Lợi)
2088/QĐ-UBND 30-09-2023 Về việc giao đất cho hộ gia đình, cá nhân tại Khu tái định cư Dự án Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới tại Khu II, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn (Lương Thị Thảo)
2081/QĐ-UBND 30-09-2023 ề việc giao đất cho hộ gia đình, cá nhân tại Khu tái định cư Dự án Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới tại Khu II, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn (Nguyễn Thị Dung)
2086/QĐ-UBND 30-09-2023 Về việc giao đất cho hộ gia đình, cá nhân tại Khu tái định cư Dự án Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới tại Khu II, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn (Phùng Chí Vình)
2080/QĐ-UBND 30-09-2023 Về việc giao đất cho hộ gia đình, cá nhân tại Khu tái định cư Dự án Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới tại Khu II, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn (Hoàng Văn Nẩn)
2084/QĐ-UBND 30-09-2023 Về việc giao đất cho hộ gia đình, cá nhân tại Khu tái định cư Dự án Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới tại Khu II, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn (Phùng Chí Thìn)
2089/QĐ-UBND 30-09-2023 Quyết định về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất (hiến đất) bà Hoàng Thị Thiêu, thôn Còn Luông, xã Nhạc Kỳ
2078/QĐ-UBND 30-09-2023 Quyết định về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất (hiến đất) bà Hoàng Thị Sáu, thôn Bản Đuốc, xã Tân Thanh
2082/QĐ-UBND 30-09-2023 Về việc giao đất cho hộ gia đình, cá nhân tại Khu tái định cư Dự án Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới tại Khu II, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn (Phạm Công Lộc)
2087/QĐ-UBND 30-09-2023 Về việc giao đất cho hộ gia đình, cá nhân tại Khu tái định cư Dự án Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới tại Khu II, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn (Nông Mạnh Bắc)
1987/QĐ-UBND 25-09-2023 Quyết định về việc giao đất cho cộng đồng dân cư thôn Bình Dân, xã Hội Hoan, huyện Văn Lãng
1993/QĐ-UBND 25-09-2023 Quyết định về việc giao đất cho cộng đồng dân cư thôn Cương Quyết, xã Gia Miễn, huyện Văn Lãng
1994/QĐ-UBND 25-09-2023 Quyết định về việc giao đất cho cộng đồng dân cư thôn Quảng Sơn, xã Gia Miễn, huyện Văn Lãng
1990/QĐ-UBND 25-09-2023 Quyết định về việc giao đất cho cộng đồng dân cư thôn Phiêng Liệt, xã Hội Hoan, huyện Văn Lãng
1995/QĐ-UBND 25-09-2023 Về việc giao đất cho cộng đồng dân cư thôn Cốc Nam, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng
1992/QĐ-UBND 25-09-2023 Quyết định về việc giao đất cho cộng đồng dân cư thôn Bình Lập, xã Gia Miễn, huyện Văn Lãng
1998/QĐ-UBND 25-09-2023 Quyết định về việc giao đất cho cộng đồng dân cư thôn Khun Bủng, xã Thành Hoà, huyện Văn Lãng
286/KH-UBND 25-09-2023 Kế hoạch tổ chức Tuần lễ học tập suốt đời năm 2023
1991/QĐ-UBND 25-09-2023 Quyết định về việc giao đất cho cộng đồng dân cư thôn Co Tào, xã Hội Hoan, huyện Văn Lãng
1996/QĐ-UBND 25-09-2023 Quyết định về việc giao đất cho cộng đồng dân cư thôn Còn Tâử, xã Nhạc Kỳ, huyện Văn Lãng
1989/QĐ-UBND 25-09-2023 Quyết định về việc giao đất cho cộng đồng dân cư thôn Tác Chiến, xã Hội Hoan,huyện Văn Lãng
1997/QĐ-UBND 25-09-2023 Quyết định về việc giao đất cho cộng đồng dân cư thôn Nà Tồng, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng
1947/QĐ-UBND 19-09-2023 Quyết định về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất (hiến đất) (ông Mông Văn Phài, thôn Bản Bẻng, xã Hội Hoan)
1950/QĐ-UBND 19-09-2023 Quyết định về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất (hiến đất) (ông Mông Văn Dài, thôn Phiêng Liệt, xã Hội Hoan)
1951/QĐ-UBND 19-09-2023 Quyết định về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất (hiến đất) (ông Chu Văn Điểm, thôn Co Tào, xã Hội Hoan)
1943/QĐ-UBND 18-09-2023 Về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất (hiến đất) (Hà Trung Tiến)
1755/QĐ-UBND 22-08-2023 Quyết định về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất (hiến đất) (hộ gia đình, cá nhân bà Phùng Thị Phìn)
1753/QĐ-UBND 22-08-2023 Quyết định về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất (hiến đất) (hộ gia đình, cá nhân ông Linh Văn Hoà)
1754/QĐ-UBND 22-08-2023 Quyết định về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất (hiến đất) (hộ gia đình, cá nhân bà Luân Thị Nam)
1752/QĐ-UBND 22-08-2023 Quyết định về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất (hiến đất) (hộ gia đình, cá nhân ông Linh Văn Ba)
1706/QĐ-UBND 17-08-2023 Quyết định về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất (hiến đất) (hộ ông Hoàng Văn Sơn)
1705/QĐ-UBND 17-08-2023 Quyết định về việc giao đất cho cộng đồng dân cư thôn Bản Van, xã Hội Hoan, huyện Văn Lãng
1685/QĐ-UBND 17-08-2023 Về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất (hiến đất) (Hoàng Văn Cói)
1703/QĐ-UBND 17-08-2023 Quyết định về việc giao đất cho cộng đồng dân cư khu 1, thị trấn Na Sầm
1707/QĐ-UBND 17-08-2023 Quyết định về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất (hiến đất) (hộ bà Nông Thị SLâư)
1704/QĐ-UBND 17-08-2023 Quyết định về việc giao đất cho cộng đồng dân cư thôn Bản Kìa, xã Hội Hoan, huyện Văn Lãng
1708/QĐ-UBND 17-08-2023 Quyết định về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất (hiến đất) (hộ ông Phương Văn Thơ)
1702/QĐ-UBND 17-08-2023 Quyết định về việc giao đất cho cộng đồng dân cư khu 6, thị trấn Na Sầm
1558/QĐ-UBND 31-07-2023 Quyết định thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất (hiến đất) của bà Chu Thị Ný, xã Tân Mỹ
1504/QĐ-UBND 27-07-2023 Về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất (hiến đất) (Hà Viết Châu)
1422/QĐ-UBND 20-07-2023 Về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất (hiến đất) của hộ bà Hoàng Thị Sằn để làm đất sinh hoạt cộng đồng
267/TB-UBND 31-05-2023 Để thực hiện đầu tư xây dựng công trình Trụ sở UBND xã Bắc La, huyện Văn Lãng (UBND xã Bắc La)
265/TB-UBND 31-05-2023 Để thực hiện đầu tư xây dựng công trình Trụ sở UBND xã Bắc La, huyện Văn Lãng (Vy Văn Mủng)
268/TB-UBND 31-05-2023 Để thực hiện đầu tư xây dựng công trình Trụ sở UBND xã Bắc La, huyện Văn Lãng (Hà Thị Át)
266/TB-UBND 31-05-2023 Để thực hiện đầu tư xây dựng công trình Trụ sở UBND xã Bắc La, huyện Văn Lãng (Luân Thị Nàng)
269/TB-UBND 31-05-2023 Để thực hiện đầu tư xây dựng công trình Trụ sở UBND xã Bắc La, huyện Văn Lãng (Hà Thị Đông)
861/QĐ-UBND 26-05-2023 Về việc thu hồi đất để thực hiện Công trình Đường dây 110KV từ TBA 220KV Lạng Sơn - Đồng Đăng (Mạch 2) của bà Nguyễn Thị Thạo
981/QĐ-UBND 15-05-2023 Về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất (hiến đất) của ông Lương Văn Mới để xây dựng trường Tiểu học xã Hoàng Văn Thụ
982/QĐ-UBND 15-05-2023 Về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất (hiến đất) của hộ ông Hứa Đại Tiến để xây dựng trường Tiểu học xã Hoàng Văn Thụ
980/QĐ-UBND 15-05-2023 Về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất (hiến đất) của hộ ông Hứa Văn Dương để xây dựng trường Tiểu học xã Hoàng Văn Thụ
897/QĐ-UBND 09-05-2023 Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Xây dựng Trường mầm non xã Trùng Khánh, huyện Văn Lãng (Đoạn Văn Long)
900/QĐ-UBND 09-05-2023 Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Xây dựng Trường mầm non xã Trùng Khánh, huyện Văn Lãng (Lương Văn Quý)
898/QĐ-UBND 09-05-2023 Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Xây dựng Trường mầm non xã Trùng Khánh, huyện Văn Lãng (Lương Văn Quỳnh)
899/QĐ-UBND 09-05-2023 Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Xây dựng Trường mầm non xã Trùng Khánh, huyện Văn Lãng (Hoàng Văn Quang)
893/QĐ-UBND 08-05-2023 Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Sân thể thao xã Trùng Khánh (Vi Văn Láy)
894/QĐ-UBND 08-05-2023 Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Sân thể thao xã Trùng Khánh (Vi Văn Bầu)
892/QĐ-UBND 08-05-2023 Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Sân thể thao xã Trùng Khánh (Vi Văn Hoàn)
895/QĐ-UBND 08-05-2023 Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Sân thể thao xã Trùng Khánh (Liễu Văn Thuận)
859/QĐ-UBND 26-04-2023 Về việc thu hồi đất để thực hiện Công trình Đường dây 110KV từ TBA 220KV Lạng Sơn - Đồng Đăng (Mạch 2) của ông Nông Văn Duy
864/QĐ-UBND 26-04-2023 Về việc thu hồi đất để thực hiện Công trình Đường dây 110KV từ TBA 220KV Lạng Sơn - Đồng Đăng (Mạch 2) của bà Lục Thị Luyện
857/QĐ-UBND 26-04-2023 Về việc thu hồi đất để thực hiện Công trình Đường dây 110KV từ TBA 220KV Lạng Sơn - Đồng Đăng (Mạch 2) của bà Hoàng Thị Vay
862/QĐ-UBND 26-04-2023 Về việc thu hồi đất để thực hiện Công trình Đường dây 110KV từ TBA 220KV Lạng Sơn - Đồng Đăng (Mạch 2) của ông Nông Văn Tráng
860/QĐ-UBND 26-04-2023 Về việc thu hồi đất để thực hiện Công trình Đường dây 110KV từ TBA 220KV Lạng Sơn - Đồng Đăng (Mạch 2) của ông Triệu Minh Hành
752/QĐ-UBND 26-04-2023 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đường tuần tra biên giới tỉnh Lạng Sơn/QK1 (giai đoạn 2021 - 2025) - Đợt 4 (Lương Văn Du)
858/QĐ-UBND 26-04-2023 Về việc thu hồi đất để thực hiện Công trình Đường dây 110KV từ TBA 220KV Lạng Sơn - Đồng Đăng (Mạch 2) của bà Lý Ngọc Lan
863/QĐ-UBND 26-04-2023 Về việc thu hồi đất để thực hiện Công trình Đường dây 110KV từ TBA 220KV Lạng Sơn - Đồng Đăng (Mạch 2) của bà Nông Thị Bích
747/QĐ-UBND 14-04-2023 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đường tuần tra biên giới tỉnh Lạng Sơn/QK1 (giai đoạn 2021 - 2025) - Đợt 4 (Dương Công Hiến)
745/QĐ-UBND 14-04-2023 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đường tuần tra biên giới tỉnh Lạng Sơn/QK1 (giai đoạn 2021 - 2025) - Đợt 4 (Ngô Quang Hà)
750/QĐ-UBND 14-04-2023 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đường tuần tra biên giới tỉnh Lạng Sơn/QK1 (giai đoạn 2021 - 2025) - Đợt 4 (Bế Thị An)
743/QĐ-UBND 14-04-2023 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đường tuần tra biên giới tỉnh Lạng Sơn/QK1 (giai đoạn 2021 - 2025) - Đợt 4 (Dương Công Hòa)
748/QĐ-UBND 14-04-2023 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đường tuần tra biên giới tỉnh Lạng Sơn/QK1 (giai đoạn 2021 - 2025) - Đợt 4 (Dương Công Nghị)
746/QĐ-UBND 14-04-2023 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đường tuần tra biên giới tỉnh Lạng Sơn/QK1 (giai đoạn 2021 - 2025) - Đợt 4 (Trương Văn Cường)
751/QĐ-UBND 14-04-2023 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đường tuần tra biên giới tỉnh Lạng Sơn/QK1 (giai đoạn 2021 - 2025) - Đợt 4 (Bế Công Thực)
744/QĐ-UBND 14-04-2023 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đường tuần tra biên giới tỉnh Lạng Sơn/QK1 (giai đoạn 2021 - 2025) - Đợt 4 (Lý Văn Minh)
749/QĐ-UBND 14-04-2023 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đường tuần tra biên giới tỉnh Lạng Sơn/QK1 (giai đoạn 2021 - 2025) - Đợt 4 (Bế Viết Dũng)
742/QĐ-UBND 14-04-2023 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đường tuần tra biên giới tỉnh Lạng Sơn/QK1 (giai đoạn 2021 - 2025) - Đợt 4 (Ngô Văn Sơn)
194/TB-UBND 10-04-2023 Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án Đường tuần tra biên giới tỉnh Lạng Sơn/QK1(Giai đoạn 2021 -2025) (Dương Công Hiến)
197/TB-UBND 10-04-2023 Thông báo về việc điều chỉnh diện tích thu hồi đất tại Thông báo số 278/TB-UBND ngày 19/4/2022 của UBND huyện (Đoạn Văn Long)
193/TB-UBND 10-04-2023 Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án Đường tuần tra biên giới tỉnh Lạng Sơn/QK1(Giai đoạn 2021 -2025) (Bế Thị An)
195/TB-UBND 10-04-2023 Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án Đường tuần tra biên giới tỉnh Lạng Sơn/QK1(Giai đoạn 2021 -2025) (Lý Văn Minh)
198/TB-UBND 10-04-2023 Thông báo về việc điều chỉnh diện tích thu hồi đất tại Thông báo số 278/TB-UBND ngày 19/4/2022 của UBND huyện (Lương Văn Quy)
196/TB-UBND 10-04-2023 Thông báo về việc điều chỉnh diện tích thu hồi đất tại Thông báo số 278/TB-UBND ngày 19/4/2022 của UBND huyện (Hoàng Văn Quang)