Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
338/TB-VP 03-05-2022 THÔNG BÁO Lịch công tác của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện Văn Lãng (Từ ngày 04/5/2022 đến 06/5/2022)
317/TB-UBND 22-04-2022 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện Văn Lãng (Từ ngày 25/4/2022 đến 29/4/2022)
289/TB-VP 15-04-2022 THÔNG BÁO Lịch công tác của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện Văn Lãng (Từ ngày 18/4/2022 đến 22/4/2022)
251/TB-VP 09-04-2022 THÔNG BÁO Lịch công tác của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện Văn Lãng (Từ ngày 11/4/2022 đến 15/4/2022)
230/TB-VP 01-04-2022 THÔNG BÁO Lịch công tác của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện Văn Lãng (Từ ngày 04/4/2022 đến 08/4/2022)
129/TB-VP 18-03-2022 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện Văn Lãng (Từ ngày 21/3/2022 đến 25/3/2022)
104/TB-VP 04-03-2022 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện Văn Lãng (Từ ngày 07/3/2022 đến 11/3/2022)
100/TB-UBND 25-02-2022 THÔNG BÁO Lịch công tác của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện Văn Lãng (Từ ngày 28/02/2022 đến 04/3/2022)
85/TB-VP 18-02-2022 THÔNG BÁO Lịch công tác của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện Văn Lãng (Từ ngày 21/02/2022 đến 25/02/2022)
67/TB-VP 11-02-2022 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện Văn Lãng (Từ ngày 14/02/2022 đến 18/02/2022)
54/TB-VP 07-02-2022 THÔNG BÁO Lịch công tác của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện Văn Lãng (Từ ngày 07/02/2022 đến 11/02/2022)
54/TB-VP 07-02-2022 THÔNG BÁO Lịch công tác của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện Văn Lãng (Từ ngày 07/02/2022 đến 11/02/2022)
35/TB-UBND 14-01-2022 THÔNG BÁO Lịch công tác của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện Văn Lãng (Từ ngày 17/01/2022 đến 21/01/2022)
26/TB-UBND 07-01-2022 THÔNG BÁO Lịch công tác của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện Văn Lãng (Từ ngày 10/01/2022 đến 14/01/2022)
974/TB-UBND 31-12-2021 THÔNG BÁO Lịch công tác của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện Văn Lãng (Từ ngày 03/01/2022 đến 07/01/2022)
935/TB-UBND 29-12-2021 Thông báo Lịch trực tết Dương lịch năm 2022
933/TB-VP 24-12-2021 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện Văn Lãng (Từ ngày 27/12/2021 đến 31/12/2021)
924/TB-VP 17-12-2021 THÔNG BÁO Lịch công tác của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện Văn Lãng (Từ ngày 20/12/2021 đến 24/12/2021)
887/TB-VP 10-12-2021 THÔNG BÁO Lịch công tác của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện Văn Lãng (Từ ngày 13/12/2021 đến 17/12/2021)
850/TB-UBND 03-12-2021 THÔNG BÁO Lịch công tác của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện Văn Lãng (Từ ngày 06/12/2021 đến 10/12/2021)
806/TB-UBND 26-11-2021 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện Văn Lãng (Từ ngày 29/11/2021 đến 03/12/2021)
767/TB-VP 19-11-2021 THÔNG BÁO Lịch công tác của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện Văn Lãn (Từ ngày 22/11/2021 đến 26/11/2021)
730/TB-VP 12-11-2021 Thông báo lịch công tác của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện Văn Lãng
719/TB-VP 05-11-2021 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện Văn Lãng (Từ ngày 08/11/2021 đến 12/11/2021)
707/TB-UBND 29-10-2021 THÔNG BÁO Lịch công tác của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện Văn Lãng (Từ ngày 01/11/2021 đến 05/11/2021)
681/TB-UBND 15-10-2021 THÔNG BÁO Lịch công tác của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện Văn Lãng (Từ ngày 18/10/2021 đến 22/10/2021)
570/TB-VP 10-09-2021 Lịch công tác của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện Văn Lãng (Từ ngày 13/9/2021 đến 17/9/2021)
565/TB-UBND 04-09-2021 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện Văn Lãng (Từ ngày 06/9/2021 đến 10/9/2021)
546/TB-VP 13-08-2021 Thông báo lịch công tác của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện Văn Lãng (Từ ngày 16/8/2021 đến 20/8/2021)
514/TB-VP 06-08-2021 Thông báo lịch công tác của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện Văn Lãng (Từ ngày 09/8/2021 đến 13/8/2021)
464/TB-VP 30-07-2021 Thông báo lịch công tác của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện Văn Lãng (Từ ngày 02/8/2021 đến 06/8/2021)
399/TB-VP 23-07-2021 Thông báo lịch công tác của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện Văn Lãng (Từ ngày 26/7/2021 đến 31/7/2021)
371/TB-VP 16-07-2021 Thông báo lịch công tác của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện Văn Lãng (Từ ngày 19/7/2021 đến 23/7/2021)