Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
524/TB-UBND 22-11-2023 Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 20/11/2023
18-TB/VPHU 07-11-2023 Thông báo về việc tiếp công dân của Bí thư Huyện ủy Văn Lãng tháng 11 năm 2023
510/TB-UBND 07-11-2023 Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 06/11/2023
17-TB/VPHU 03-10-2023 Thông báo về việc tiếp công dân của Bí thư Huyện ủy Văn Lãng tháng 10 năm 2023
454/TB-UBND 02-10-2023 Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 05/10/2023
426/TB-UBND 22-09-2023 Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 20/9/2023
402/TB-UBND 11-09-2023 Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 06/9/2023
350/TB-UBND 11-08-2023 Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 07/8/2023
307/TB-UBND 10-07-2023 Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 05/7/2023
283/TB-UBND 23-06-2023 Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 20/6/2023
221/TB-UBND 08-05-2023 Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 05/5/2023
216/TB-UBND 27-04-2023 Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 24/4/2023
14/TB-BTCD 19-04-2023 Về việc thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ ngày 20/4/2023
199/TB-UBND 10-04-2023 Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 06/4/2023
12/TB-BTCD 04-04-2023 THÔNG BÁO thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ ngày 05/4/2023
02-TB/VPHU 31-03-2023 THÔNG BÁO Về việc tiếp công dân của Bí thư Huyện ủy Văn Lãng tháng 4 năm 2023
148/TB-UBND 22-03-2023 Thông báo kết quả tiếp công dân đình kỳ ngày 20/3/2023
100/TB-UBND 08-03-2023 Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 06/3/2023
89/TB-UBND 21-02-2023 THÔNG BÁO Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 20/02/2023
70/TB-UBND 07-02-2023 Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 06/02/2023
335-TB/HU 03-02-2023 TB lịch tiếp công dân tháng 2 của Bí thư Huyện ủy
28/BTCD 19-12-2022 Thông báo thay đổi lịch tiếp dân định kỳ ngày 20/12/2022
710/TB-UBND 07-12-2022 Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 05-12-2022
680/TB-UBND 23-11-2022 Thông báo kết quả tiếp dân định kỳ ngày 21-11-2022
664/TB-UBND 08-11-2022 Thông báo kết quả tiếp dân định kỳ ngày 07/11/2022
629/TB-UBND 14-10-2022 Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ này 05/10/2022
641/TB-UBND 21-09-2022 Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 20/10/2022
2170/QĐ-UBND 08-07-2022 Nội quy tiếp công dân huyện
2171/QĐ-UBND 08-07-2022 Quy chế tiếp công dân
433/TB-UBND 07-07-2022 Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 05/7/2022
313/TB-UBND 25-04-2022 Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 20/4/2022
130/TB-UBND 22-03-2022 Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 21/03/2022
27/TB-UBND 07-01-2022 Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 05/01/2022
929/TB-UBND 24-12-2021 Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 20/12/2021
851/TB-UBND 09-12-2021 Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 06/12/2021
787/TB-UBND 23-11-2021 Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 22/11/2021
729/TB-UBND 11-11-2021 Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 05/11/2021
687/TB-UBND 21-10-2021 Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 20/10/2021
685/TB-UBND 05-10-2021 Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 05/10/2021