Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
2263/QĐ-UBND 23-10-2023 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu trung tâm xã Hoàng Việt huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500.
2264/QĐ-UBND 19-10-2023 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng xã Thụy Hùng, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030
1910/QĐ-UBND 13-10-2023 Về việc phê duyệt Phương án điều chỉnh, bổ sung bố trí tái định cư cho người có đất ở thu hồi phải di chuyển chỗ ở để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới tại Khu II, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng
2199/QĐ-UBND 10-10-2023 Về việc điều chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã phê duyệt đối với hộ bà Vy Thị Đáy tại Quyết định số 1131/QĐ-UBND ngày 03/5/2019 của UBND huyện Văn Lãng
2157/QĐ-UBND 05-10-2023 Về việc giao đất cho hộ gia đình, cá nhân tại Khu tái định cư Dự án Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới tại Khu II, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
2077/QĐ-UBND 30-09-2023 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Hồng Thái, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030
104/KH-UBND 28-09-2023 Kế hoạch Tổ chức công bố Quyết định Phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng xã Thanh Long, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030
1689/UBND-TNMT 08-08-2023 Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất để lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Văn Lãng
246./KH-UBND 18-07-2023 Kế hoạch triển khai lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Văn Lãng
762/QĐ-UBND 18-04-2023 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng xã Hồng Thái, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030
734/QĐ-UBND 14-04-2023 Quyết định Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng xã Thanh Long, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030
738/QĐ-UBND 14-04-2023 Quyết định Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng xã Nhạc Kỳ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030
735/QĐ-UBND 14-04-2023 QĐ phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030
74/KH-UBND 20-02-2023 KẾ HOẠCH Công tác lập quy hoạch trên địa bàn huyện Văn Lãng năm 2023
19/TB-UBND 18-01-2023 Thông báo công bố công khai Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
4070/QĐ-UBND 02-12-2022 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu II, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn tỷ lệ 1/500
23/NQ-HĐND 22-11-2022 NGHỊ QUYẾT Về việc thông qua Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị sinh thái Thuỷ Vân Sơn
21/NQ-HĐND 22-11-2022 NGHỊ QUYẾT Thông qua Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Văn Lãng
22/NQ-HĐND 22-11-2022 NGHỊ QUYẾT Về việc thông qua Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cải tạo tuyến đường ĐH13 và khu dân cư, biệt thự du lịch sinh thái
1607/QĐ-UBND 10-10-2022 Về việc điều chỉnh Quyết định số 1833/QĐ-UBND ngày 08/10/2007 của UBND tỉnh Lạng Sơn về phê duyệt quy hoạch ba loại rừng tỉnh Lạng Sơn
28/TB-UBND 11-01-2022 Thông báo về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Văn Lãng
4678/QĐ-UBND 31-12-2021 Về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất và không thu tiền sử dụng đất cho hộ bà Lê Thị Mai Lệ trú tại Bản Nà Tồng 2, thôn Nà Tồng xã Trùng Khánh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
4682/QĐ-UBND 31-12-2021 Về việc giao đất không thu tiền sử dụng đất cho hộ ông Lục Văn Năng trú tại Bản Nà Tồng 2, thôn Nà Tồng, xã Trùng Khánh huyệnVăn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
4687/QĐ-UBND 31-12-2021 Về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất và không thu tiền sử dụng đất cho hộ ông Nông Văn Xuân, trú tại Bản Nà Tồng 2, thôn Nà Tồng, xã Trùng Khánh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
4676/QĐ-UBND 31-12-2021 Về việc giao đất c óthu tiền sử dụng đất và không thu tiền sử dụng đất cho hộ ông Hà Văn Thuần trú tại Bản Nà Tồng 2, thôn Nà Tồng xã Trùng Khánh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
4680/QĐ-UBND 31-12-2021 Về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất và không thu tiền sử dụng đất cho hộ ông Lê Văn Hoóng trú tại Bản Nà Tồng 2, thôn Nà Tồng xã Trùng Khánh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
4685/QĐ-UBND 31-12-2021 Về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất và không thu tiền sử dụng đất cho hộ ông Nông Văn Thành trú tại Bản Nà Tồng 2, thôn Nà Tồng, xã Trùng Khánh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
4679/QĐ-UBND 31-12-2021 Về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất và không thu tiền sử dụng đất cho hộ bà Lê Thị Yến trú tại Bản Nà Tồng 2, thôn Nà Tồng xã Trùng Khánh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
4683/QĐ-UBND 31-12-2021 Về việc giao đất không thu tiền sử dụng đất cho hộ ông Nông Quý Dương trú tại Bản Nà Tồng 2, thôn Nà Tồng, xã Trùng Khánh huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
4688/QĐ-UBND 31-12-2021 Về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất và không thu tiền sử dụng đất cho hộ ông Lê Văn Chuyên trú tại Bản Nà Tồng 2, thôn Nà Tồng xã Trùng Khánh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
4677/QĐ-UBND 31-12-2021 Về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất và không thu tiền sử dụng đất cho hộ ông Hoàng Văn Phương trú tại Bản Nà Tồng 2, thôn Nà Tồng xã Trùng Khánh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
4681/QĐ-UBND 31-12-2021 Về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ ông Lê Văn Long trú tại Bản Nà Tồng 2, thôn Nà Tồng, xã Trùng Khánh huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
4686/QĐ-UBND 31-12-2021 Về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất và không thu tiền sử dụng đất cho hộ ông Nông Văn Tít trú tại Bản Nà Tồng 2, thôn Nà Tồng, xã Trùng Khánh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
4675/QĐ-UBND. 31-12-2021 Về việc giao đất không thu tiền sử dụng đất cho hộ ông Hà Văn Khám trú tại Bản NàTồng 2, thôn Nà Tồng, xã Trùng Khánh huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
4689/QĐ-UBND 31-12-2021 Về việc giao đất không thu tiền sử dụng đất cho hộ ông Dương Văn Hồng trú tại Bản Nà Tồng 2, thôn Nà Tồng, xã Trùng Khánh huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
4684/QĐ-UBND 31-12-2021 Về việc giao đất không thu tiền sử dụng đất cho hộ ông Nông Văn Dụ trú tại Bản Nà Tồng 2, thôn Nà Tồng, xã Trùng Khánh huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
4648/QĐ-UBND 30-12-2021 Quyết định thu hồi đất dự án điện Nà Ngòa, xã Tân Thanh (Hoàng Văn Chung)
4617/QĐ-UBND 30-12-2021 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang thuộc Khu Phi thuế quan (Đợt 7) (Lăng Văn Toàn)
4654/QĐ-UBND 30-12-2021 Quyết định thu hồi đất dự án điện Nà Ngòa, xã Tân Thanh (Hoàng Văn Thiên)
4622/QĐ-UBND 30-12-2021 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang thuộc Khu Phi thuế quan (Đợt 7) (Ma Thị Điều)
4626/QĐ-UBND 30-12-2021 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang thuộc Khu Phi thuế quan (Đợt 7) (Nông Thị Khì)
4615/QĐ-UBND 30-12-2021 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang thuộc Khu Phi thuế quan (Đợt 7) (Hà Văn Dén)
4651/QĐ-UBND 30-12-2021 Quyết định thu hồi đất dự án điện Nà Ngòa, xã Tân Thanh (Hoàng Văn Mạy)
4620/QĐ-UBND 30-12-2021 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang thuộc Khu Phi thuế quan (Đợt 7) (Triệu Văn Dương)
4614/QĐ-UBND 30-12-2021 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang thuộc Khu Phi thuế quan (Đợt 7)(Triệu Văn Chung)
939/TB-UBND 30-12-2021 Thông báo thu hồi đất Dự án điện Nà Ngòa, xã Tân Thanh (UBND xã Tân Thanh)
4649/QĐ-UBND 30-12-2021 Quyết định thu hồi đất dự án điện Nà Ngòa, xã Tân Thanh (Hoàng Văn Phúc)
4618/QĐ-UBND 30-12-2021 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang thuộc Khu Phi thuế quan (Đợt 7) (Nông Văn Phong sinh năm 1988)
4653/QĐ-UBND 30-12-2021 Quyết định thu hồi đất dự án điện Nà Ngòa, xã Tân Thanh (Nông Văn Kiềm)
4624/QĐ-UBND 30-12-2021 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang thuộc Khu Phi thuế quan (Đợt 7) (Bế Bá Ngọc)
4625/QĐ-UBND 30-12-2021 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang thuộc Khu Phi thuế quan (Đợt 7) (Trịnh Thị Phương)
4647/QĐ-UBND 30-12-2021 Quyết định thu hồi đất dự án điện Nà Ngòa, xã Tân Thanh (Hoàng Văn Piao)
4616/QĐ-UBND 30-12-2021 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang thuộc Khu Phi thuế quan (Đợt 7) (Lăng Viết Váy)
4652/QĐ-UBND 30-12-2021 Quyết định thu hồi đất dự án điện Nà Ngòa, xã Tân Thanh (Hoàng Văn Bảo)
4623/QĐ-UBND 30-12-2021 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang thuộc Khu Phi thuế quan (Đợt 7) (Triệu Văn Tường)
4627/QĐ-UBND 30-12-2021 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang thuộc Khu Phi thuế quan (Đợt 7) (Nông Chương Phi)
940/TB-UBND 30-12-2021 Thông báo thu hồi đất DA điện Nà Ngòa, xã Tân Thanh (Hoàng Văn Thiên)
4650/QĐ-UBND 30-12-2021 Quyết định thu hồi đất dự án điện Nà Ngòa, xã Tân Thanh (Hoàng Văn Pháy)
4619/QĐ-UBND 30-12-2021 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang thuộc Khu Phi thuế quan (Đợt 7) (Bùi Thúy Hằng)
4621/QĐ-UBND 30-12-2021 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang thuộc Khu Phi thuế quan (Đợt 7) (Nông Văn Chiến)
938/TB-UBND 30-12-2021 Thông báo thu hồi đất Dự án điện Nà Ngòa, xã Tân Thanh (Lô Thị Loan)
944/TB-UBND 30-12-2021 Thông báo thu hồi đất Dự án điện Nà Ngòa, xã Tân Thanh (Nông Thị Vương)
949/TB-UBND 29-12-2021 Thông báo thu hồi đất Dự án điện Nà Ngòa, xã Tân Thanh (Hoàng Văn Phúc)
4604/QĐ-UBND 29-12-2021 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Kè chống sạt lở bờ sông Kỳ Cùng, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng (Đợt 2) (Phạm Ngọc Điệp)
941/TB-UBND 29-12-2021 Thông báo thu hồi đất Dự án điện Nà Ngòa, xã Tân Thanh (Hoàng Văn Mạy)
947/TB-UBND 29-12-2021 Thông báo thu hồi đất Dự án điện Nà Ngòa, xã Tân Thanh (Hoàng Văn Piao)
4646/QĐ-UBND 29-12-2021 Quyết định thu hồi đất dự án điện Nà Ngòa, xã Tân Thanh (Lô Thị Loan)
945/TB-UBND 29-12-2021 Thông báo thu hồi đất Dự án điện Nà Ngòa, xã Tân Thanh (Hoàng Văn Chung)
4645/QĐ-UBND 29-12-2021 Quyết định thu hồi đất dự án điện Nà Ngòa, xã Tân Thanh (Nông Thị Vương)
4603/QĐ-UBND 29-12-2021 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Kè chống sạt lở bờ sông Kỳ Cùng, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng (Đợt 2) (Phạm Tiến Dũng + Phan Thị Thu)
943/TB-UBND 29-12-2021 Thông báo thu hồi đất Dự án điện Nà Ngòa, xã Tân Thanh (Hoàng Văn Pháy)
948/TB-UBND 29-12-2021 Thông báo thu hồi đất Dự án điện Nà Ngòa, xã Tân Thanh (Hoàng Văn Bảo)
4605/QĐ-UBND 29-12-2021 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Kè chống sạt lở bờ sông Kỳ Cùng, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng (Đợt 2) (Nguyễn Phi Sơn)
946/TB-UBND 29-12-2021 Thông báo thu hồi đất Dự án điện Nà Ngòa, xã Tân Thanh (Nông Văn Kiềm)
4628/QĐ-UBND 29-12-2021 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang thuộc Khu Phi thuế quan (Đợt 7) (Hoàng Văn Hoành)
4602/QĐ-UBND 29-12-2021 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Kè chống sạt lở bờ sông Kỳ Cùng, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng (Đợt 2) (Trương Văn Đông)
918/TB-UBND 21-12-2021 Để thực hiện công trình Cấy các máy biến áp chống quá tải giảm tổn thất, nâng cao chất lượng điện áp khu vực huyện Văn Lãng (Lương Văn Tỷ)
920/TB-UBND 21-12-2021 Để thực hiện công trình Cấy các máy biến áp chống quá tải giảm tổn thất, nâng cao chất lượng điện áp khu vực huyện Văn Lãng (Hoàng Văn Thuận)
915/TB-UBND 21-12-2021 Để thực hiện công trình Cấy các máy biến áp chống quá tải giảm tổn thất, nâng cao chất lượng điện áp khu vực huyện Văn Lãng (Đồng Văn Báo)
922/TB-UBND 21-12-2021 Để thực hiện công trình Cấy các máy biến áp chống quá tải giảm tổn thất, nâng cao chất lượng điện áp khu vực huyện Văn Lãng (Hoàng Văn Thụ)
917/TB-UBND 21-12-2021 Để thực hiện công trình Cấy các máy biến áp chống quá tải giảm tổn thất, nâng cao chất lượng điện áp khu vực huyện Văn Lãng (Hoàng Thị Liên)
914/TB-UBND 21-12-2021 Thông báo thu hồ đất Để thực hiện công trình Cấy các máy biến áp chống quá tải giảm tổn thất, nâng cao chất lượng điện áp khu vực huyện Văn Lãng (Nông Đăng Vân)
919/TB-UBND 21-12-2021 Để thực hiện công trình Cấy các máy biến áp chống quá tải giảm tổn thất, nâng cao chất lượng điện áp khu vực huyện Văn Lãng (Hà Văn Cường)
921/TB-UBND 21-12-2021 Để thực hiện công trình Cấy các máy biến áp chống quá tải giảm tổn thất, nâng cao chất lượng điện áp khu vực huyện Văn Lãng (Đỗ Thị Lan)
916/TB-UBND 21-12-2021 Để thực hiện công trình Cấy các máy biến áp chống quá tải giảm tổn thất, nâng cao chất lượng điện áp khu vực huyện Văn Lãng (Trần Hữu Nguyên)
923/TB-UBND 21-12-2021 Để thực hiện công trình Cấy các máy biến áp chống quá tải giảm tổn thất, nâng cao chất lượng điện áp khu vực huyện Văn Lãng (Nguyễn Thị Bằng)
904/TB-UBND 20-12-2021 Để thực hiện dự án Kè chống sạt lở bờ sông Kỳ Cùng, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng (Đợt 2) (Phạm Tiến Dũng, Phạm Thị Thu)
913/TB-UBND 20-12-2021 Để thực hiện công trình Cấy các máy biến áp chống quá tải giảm tổn thất, nâng cao chất lượng điện áp khu vực huyện Văn Lãng (Hoàng Văn Tăng)
906/TB-UBND 20-12-2021 Để thực hiện dự án Kè chống sạt lở bờ sông Kỳ Cùng, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng (Đợt 2) (Vương Thị Ngọc)
903/TB-UBND 20-12-2021 Để thực hiện dự án Kè chống sạt lở bờ sông Kỳ Cùng, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng (Đợt 2) (Trương Văn Đông)
905/TB-UBND 20-12-2021 Để thực hiện dự án Kè chống sạt lở bờ sông Kỳ Cùng, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng (Đợt 2) (Phạm Thị Điệp)
908/TB-UBND 20-12-2021 Để thực hiện dự án Kè chống sạt lở bờ sông Kỳ Cùng, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng (Đợt 2) (UBND thị trấn)
907/TB-UBND 20-12-2021 Để thực hiện dự án Kè chống sạt lở bờ sông Kỳ Cùng, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng (Đợt 2) (Nguyễn Phi Sơn)
4260/QĐ-UBND 16-12-2021 Quyết định thu hồi đất dự án Ao cạn khu III (Lương Việt Bắc)
4258/QĐ-UBND 16-12-2021 Quyết định thu hồi đất dự án Ao cạn khu III (Đặng Thị Bình)
4256/QĐ-UBND 16-12-2021 Quyết định thu hồi đất dự án Ao cạn (Lý Quang Lịch)
4259/QĐ-UBND 16-12-2021 Quyết định thu hồi đất dự án Ao cạn khu III (Nông Văn Thượng)
4257/QĐ-UBND. 16-12-2021 Quyết định thu hồi đất dự án Ao cạn khu III (Hoàng Văn Si)
4360/QĐ-UBND 14-12-2021 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang thuộc Khu Phi thuế quan (Đợt 6) (Triệu Văn Tiến)
4354/QĐ-UBND 14-12-2021 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang thuộc Khu Phi thuế quan (Đợt 6) (Hà Minh Tuân)