Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
2484/UBND-TNMT 09-09-2021 V/v đăng ký nhu cầu sử dụng đất để lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Văn Lãng
564/TB-UBND 07-09-2021 Thông báo Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2021) của Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Văn Lãng
1764/QĐ-UBND 02-09-2021 Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2021) của quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
1769/QĐ-UBND 28-07-2021 Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới tại Khu II, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng
1768/QĐ-UBND 28-07-2021 Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới tại Khu II, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng
394/TB-UBND 20-07-2021 Thông báo Công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
1083/QĐ-UBND 31-05-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới tại Khu II, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
1360/UBND-TNMT 11-05-2021 Về việc lấy ý kiến nhân dân đối với bản dự thảo Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.