Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
211/TB-TTPTQĐ 24-04-2022 Thông báo hủy bỏ thông báo số 170/TB-TTPTQĐ ngày 06/4/2022 cùa Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Văn Lãng
245/TB-UBND 08-04-2022 Thông báo về việc tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã năm 2022
556/UBND-VHTT 08-04-2022 V/v tăng cường công tác quản lý, đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động Karaoke, vũ trường trong điều kiện bình thường mới
170/TB-TTPTQĐ 06-04-2022 TB lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để đấu giá quyền sử dụng đất tại khu đất Ao thủy nông (khu I), thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.
107/KH-UBND 29-03-2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong các Cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 -2027
102/KH-UBND 28-03-2022 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2022
30/KH-BCĐISO 28-03-2022 Triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Văn Lãng năm 2022
100/KH-UBND 25-03-2022 Kế hoạch Tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022)
683-CV/HU 22-03-2022 Đẩy mạnh tuyên truyền hưởng ứng Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XV, năm 2021-2022
92/KH-UBND 22-03-2022 Kế hoạch Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với thanh niên huyện Văn Lãng năm 2022
853/QĐ-UBND 22-03-2022 Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang thuộc Khu Phi thuế quan (Đợt 14) (Hoàng Văn Tự)
87/KH-UBND 22-03-2022 Kế hoạch Nâng cao chất lượng tiếp công dân; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân năm 2022
89/KH-UBND 21-03-2022 Kế hoạch triển khai Chương trình Truyền thông về bình đẳng giới trên địa bàn huyện Văn Lãng đến năm 2030
86/KH-UBND 21-03-2022 Kế hoạch Tổ chức phong trào cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang thực hiện "Ngày Thứ bẩy xanh chung sức xây dựng nông thôn mới"
791./QĐ-UBND 15-03-2022 Quyết định Phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị phía Nam thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
80/KH-UBND 14-03-2022 Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí năm 2022
78/KH-UBND 14-03-2022 kế hoạch về việc tuyên truyền, tập huấn thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn huyện Văn Lãng
778/QĐ-UBND 14-03-2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang thuộc Khu Phi thuế quan (Đợt 13) (Hà Văn Huynh)
783/QĐ-UBND 14-03-2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang thuộc Khu Phi thuế quan (Đợt 13) (Hà Thị Thanh)
81/KH-UBND 14-03-2022 Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Văn Lãng
118/TB-UBND 11-03-2022 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện Văn Lãng (Từ ngày 14/3/2022 đến 18/3/2022)
79/KH-BATGT 11-03-2022 Phát động phong trào bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2022
107/TB-UBND 08-03-2022 Đăng ký thường trú đổi thành xã Minh Hiệp, huyện lộc Bình, tỉnh lạng Sơn
302/CTr-UBND 01-03-2022 Chương trình công tác của UBND huyện tháng 3 năm 2022
15/KH-HĐND 28-02-2022 Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
63/KH-UBND 25-02-2022 Kế hoạch thực hiện cong tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022 - 2025, đinh hướng đến 2030
256/UBND-NV 22-02-2022 Về việc thông báo đăng ký tuyển sinh đào tạo lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung A01-22 và A02-22 năm 2022
49/KH-UBND 21-02-2022 Kế hoạch Triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 và Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sả
261/UBND-VP 21-02-2022 V/v đẩy nhanh tiến độ chiến dịch tiêm chủng mùa xuân
246/UBND-VP 19-02-2022 Về việc thực hiện Công điện của UBND tỉnh tăng cường các biện pháp PCD Covid-19
48/KH-UBND 19-02-2022 Kế hoạch tổ chức Lễ đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 tại xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng
45/KH-BCĐ 18-02-2022 Kế hoạch nâng cao hoạt động mô hình " chính quyền thân thiện" cấp cơ sở trên địa bàn huyện Văn Lãng
236/UBND-VP 17-02-2022 Tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm mùa Lễ hội Xuân 2022
223/UBND-TCKH 15-02-2022 Về việc tổ chức đấu giá lại tài sản công là cây Sưa trong khuôn viên trụ sở UBND huyện Văn Lãng
36/KH-UBND 08-02-2022 Kế hoạch xây dựng xã Trùng Khánh đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2022
34/KH-UBND 08-02-2022 Kế hoạch Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm huyện Văn Lãng năm 2022
35/KH-UBND 08-02-2022 Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện Văn Lãng năm 2022
296/KH-UBND 27-01-2022 Kế hoạch Tổ chức thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TU ngày 23/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025
23/KH-UBND 21-01-2022 Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022
19/KH-UBND 20-01-2022 Kế hoạch công tác kiểm tra, rà soát van bản quy phạm pháp luật năm 2022
21/KH-UBND 20-01-2022 Kế hoạch tổ chức lễ phát động ra quân tết trồng cây
20/KH-UBND 20-01-2022 Kế hoạch triển khai thực hiện kết luận số 92-KL/TW ngày 05/11/2020 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khoá XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 trên địa bàn huyện
122/QĐ-UBND 14-01-2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang thuộc Khu Phi thuế quan (Đợt 9) (Hoàng Văn Hảo)
83/UBND-VP 13-01-2022 Về việc tăng cường PC dịch Covid-19 dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
101/QĐ-UBND 13-01-2022 Quyết định dỡ bỏ phong tỏa Thôn Bản Đuốc, xã Tân Thanh
71/UBND-VP 12-01-2022 Công văn tăng cường quản lý người về từ địa phương khác
52/UBND-VP 10-01-2022 Về việc tiếp tục thực hiện chủ đề "Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá"
40/PĐ-UBND 07-01-2022 Phát động Phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ,mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2021
02/QĐ-UBND 04-01-2022 QĐ về việc dỡ bỏ phong tỏa dãy nhà trọ của Bà Hoàng Thị Len khu I - Tân Thanh
4699/QĐ-UBND 31-12-2021 QĐ thiết lập vùng cách ly y tế Thôn Bản Đuốc, xã Tân Thanh
4584/QĐ-UBND 25-12-2021 QĐ về việc dỡ bỏ phong tỏa Khu 1 trị trấn Na Sầm
133/QĐ-HĐND 24-12-2021 Quyết định Triệu tập kỳ họp thứ ba HĐND huyện Văn Lãng kháo XX, nhiệm kỳ 2021-2026
926/TB-UBND 21-12-2021 THÔNG BÁO tiếp tục triển khai di chuyển chợ Na Sầm xuống Sân vận động trung tâm huyện Văn Lãng
926/TB-UBND 21-12-2021 Thông báo tiếp tục triển khai di chuyển chợ Na Sầm xuống Sân vận động trung tâm huyện Văn Lãng
4365/QĐ-UBND 15-12-2021 Quyết định thiết lập vùng cách ly y tế và dỡ bỏ phong tỏa 1 số thôn tại xã Hội Hoan
3095/UBND-NV 03-12-2021 Văn bản về việc đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã năm 2021
3040/UBND-CAH 01-12-2021 Về việc hưởng ứng, tham gia "Cuộc thi sáng tạo khoa học và công nghệ về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2021 - 2022"
3612/QĐ-UBND 30-11-2021 Quyết định về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản công là cây gỗ Sưa trong khuôn viên trụ sở UBND huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
2830/UBND-TCKH 27-10-2021 Về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh Covid-19
692/TB-UBND 25-10-2021 Thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là Cây gỗ Sưa trong khuôn viên trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
2805/UBND-VP 22-10-2021 Về việc thực hiện các hoạt động trong trạng thái BT mới trên địa bàn huyện
238/KH-UBND 08-10-2021 Kế hoạch phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2022
2855/QĐ-UBND 04-10-2021 Quyết định điều chỉnh giãn cách xã hội đối với khu 3, thị trấn Na Sầm
2828/QĐ-UBND 27-09-2021 QUYẾT ĐỊNH GIẢM GIÃN CÁCH XÃ HỘI XÃ TÂN THANH VÀ THỊ TRẤN NA SẦM
580/TB-HĐTD 22-09-2021 Thông báo thời gian, địa điểm, nội dung, hình thức, phòng thi, số báo danh thi vòng 2
2801/QĐ-UBND 21-09-2021 Quyết định dỡ bỏ phong tỏa Khu 3, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng
2800/QĐ-UBND 21-09-2021 Quyết định giảm giãn cách xã hội trên địa bàn huyện Văn Lãng
2785/QĐ-UBND 15-09-2021 Về việc dỡ bỏ phong tỏa 1 phần “Khu bãi đá” thuộc khu 4, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng
2784/QĐ-UBND 15-09-2021 Về việc điều chỉnh thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Văn Lãng
2492/UBND-VP 09-09-2021 Về việc thực hiện chủ trương người dân là trung tâm, là chủ thể trong phòng chống dịch; xã, thị trấn là “pháo đài” người dân là “chiến sĩ”
2490/UBND-KT&HT 09-09-2021 V/v quản lý phương tiện đi qua thị trấn Na Sầm trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ
2493/UBND-VP 09-09-2021 V/v thực hiện Thông báo số 507/TB-UBND ngày 08/9/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn
2555/QĐ-UBND 07-09-2021 Quyết định Về việc giải thể chốt Kiểm dịch y tế liên ngành trên địa bàn huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
2554/QĐ-UBND 07-09-2021 Về việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Văn Lãng
2554/QĐ-UBND 07-09-2021 Quyết định Về việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Văn Lãng
2556/QĐ-UBND 07-09-2021 Quyết định phân công công tác Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Uỷ viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026
2345/UBND-VP 20-08-2021 UBND huyện Văn Lãng giảm mức độ thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn xã Tân Thanh
2339/UBND-VP 19-08-2021 Về việc thực hiện Thông báo số 459/TB-UBND ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn
2319/UBND-NV 18-08-2021 Hướng dẫn tổng kết đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
217/KH-UBND 18-08-2021 Triển khai, thực hiện Đề án cải cách thủ tục hành chính huyện Văn Lãng giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030
545/TB-HĐTD 15-08-2021 Thông báo Hoãn thi tuyển môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2), kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2021
2291/UBND-VP 14-08-2021 Về việc một số điểm chú ý trong thực hiện chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh COVID-19
2277/UBND-VP 13-08-2021 V/v tăng cường áp dụng các biện pháp quản lý, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và quản lý, giám sát phương tiện tham gia giao thông ra vào khu vực phong tỏa, cách ly trên địa bàn thị trấn Na
1918/QĐ-UBND 12-08-2021 Quyết định về việc thiết lập vùng cách ly y tế tại Cụm dân cư liên quan đến ca bệnh nhiễm COVID-19 trên địa bàn thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng
1918/QĐ-UBND 12-08-2021 Quyết định về việc thiết lập vùng cách ly y tế tại Cụm dân cư liên quan đến ca bệnh nhiễm COVID-19 trên địa bàn thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng
62/NQ-HĐND 11-08-2021 Nghị Quyết Về dự kiến Kế hoạch và phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 huyện Văn Lãng
2242/UBND-VP 08-08-2021 Công văn V/v thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại địa bàn cửa khẩu Tân Thanh
Đơn vị ban hành UBND Huyện Văn Lãng Ngày ban hành 06-08-2021 Kế hoạch tổ chức thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn, khu phố trên địa bàn huyện Văn Lãng năm 2021
511/TB-HĐTD 06-08-2021 Thông báo kết quả thi vòng 1, triệu tập thí sinh thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức năm 2021
2179/UBND-VP 03-08-2021 Về việc tăng cường áp dụng các biện pháp quản lý, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tại khu vực cửa khẩu nhằm phòng, chống dịch Covid-19
470/TB-UBND 03-08-2021 Thông báo nội dung ôn tập vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2021
361-CV-HU 03-08-2021 Thông tin một số sự kiện đáng chú ý của huyện trong tháng 7/2021
2185/UBND-VP 03-08-2021 Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
117/CV-VHTT 03-08-2021 Về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19
2169/UBND-VP 30-07-2021 Về việc giao chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình năm 2021
472/TB-UBND 29-07-2021 Thông báo Về việc công bố “Đường dây nóng” tiếp nhận thông tin phản ánh,kiến nghị của người dân và doanh nghiệp đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của UBND huyện Văn Lãng
2143/UBND-VP 28-07-2021 Về việc thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19trên địa bàn huyện
398/TB-HĐTD 23-07-2021 Thông báo Đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch COVID-19 tại kỳ thi tuyển viên chức huyện Văn Lãng năm 2021
397/TB-HĐTD 23-07-2021 Thông báo Triệu tập thí sinh dự thi vòng 1
396/TB-UBND 22-07-2021 Thông báo Hình thức,nội dungthi, thời gian, địa điểm tổ chức thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức huyện Văn Lãng năm 2021