Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
258/KH-UBND 30-09-2022 Kế hoạch Tổ chức Hội nghị Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Văn Lãng năm 2022
1911/UBND-NV 29-09-2022 Về việc triển khai cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn năm 2022
1718/CTr-UBND 01-09-2022 Chương trình công tác của UBND huyện tháng 9 năm 2022
579/TB-UBND 01-09-2022 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Ngày 29 tháng 8 năm 2022)
244/KH-UBND 31-08-2022 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
1716/UBND-VP 31-08-2022 VV đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.
15/NQ-HĐND 29-08-2022 NGHỊ QUYẾT Về việc phân bổ ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Văn Lãng năm 2022
14/NQ-HĐND 29-08-2022 NGHỊ QUYẾT Về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Văn Lãng, giai đoạn 2021 - 2025
242/KH-UBND 19-08-2022 KẾ HOẠCH Thực hiện bao phủ Bảo hiểm y tế giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn huyện Văn Lãng
1597/UBND-TCKH 19-08-2022 Về việc thực hiện giải pháp cải thiện các chỉ số liên quan đến môi trường kinh doanh.
485/TB-HĐTD 16-08-2022 Hội đồng tuyển dụng Thông báo thời gian, đia điểm, số báo danh, phòng thi xét tuyển vòng 2, thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
237/KH-UBND 15-08-2022 Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 huyện Văn Lãng
477/TB-UBND 10-08-2022 Hội đồng tuyển dụng Thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện xét tuyển vòng 2
474/TB-UBND 05-08-2022 Thông báo thu phí xét tuyển viên chức năm 2022
220/KH-UBND 02-08-2022 Kế hoạch tổ chức triển khai việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022
466/TB-UBND 02-08-2022 Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo tài liệu ôn tập kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022
1439/CTr-UBND 01-08-2022 Chương trình công tác của UBND huyện tháng 8 năm 2022
461/TB-UBND 01-08-2022 Thông báo thay đổi nội dung Thông báo số 396/TB-UBND ngày 08/6/2022 của UBND huyện về tuyển dụng viên chức năm 2022
07/NQ-HĐND 21-07-2022 NGHỊ QUYẾT Về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 huyện Văn Lãng
1221/UBND-NV 05-07-2022 Về việc chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương hành chính
48/QĐ-HĐND 30-06-2022 Quyết định triệu tập kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân huyện Văn Lãng khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
425/TB-UBND 28-06-2022 Thông báo Kết luận của đồng chí Lê Tuấn Minh, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp xem xét chỉ đạo triển khai thực hiện Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh canh DDCI năm 2022 huyện Văn Lãng
134/KH-UBND. 18-06-2022 KẾ HOẠCH Thưc hiện nhiệm vụ trọng tâm xây dựng tuyến du lịch tâm linh gắn với du lịch về nguồn trên địa bàn huyện Văn Lãng
188/KH-UBND 15-06-2022 Triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn huyện Văn Lãng
147/CV-TTYT 14-06-2022 Thông báo tiêm mũi nhắc lại lần 2 (mũi 4) vắc xin phòng COVID-19 cho cán bộ tuyến đầu phòng chống dịch
401/TB-UBND 13-06-2022 Thời gian, địa điểm, phân công công chức tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2022
41/TB-HĐND 11-06-2022 Thông báo lịch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp thứ tư HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
1059/UBND-CAH 09-06-2022 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND ngày 10/02/2022 của UBND tỉnh
398/TB-UBND 09-06-2022 Thông báo thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã năm 2022
385/TB-UBND 07-06-2022 Thông báo tiếp nhận không qua thi tuyển năm 2022
211/TB-TTPTQĐ 24-04-2022 Thông báo hủy bỏ thông báo số 170/TB-TTPTQĐ ngày 06/4/2022 cùa Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Văn Lãng
556/UBND-VHTT 08-04-2022 V/v tăng cường công tác quản lý, đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động Karaoke, vũ trường trong điều kiện bình thường mới
245/TB-UBND 08-04-2022 Thông báo về việc tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã năm 2022
170/TB-TTPTQĐ 06-04-2022 TB lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để đấu giá quyền sử dụng đất tại khu đất Ao thủy nông (khu I), thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.
107/KH-UBND 29-03-2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong các Cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 -2027
102/KH-UBND 28-03-2022 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2022
30/KH-BCĐISO 28-03-2022 Triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Văn Lãng năm 2022
100/KH-UBND 25-03-2022 Kế hoạch Tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022)
87/KH-UBND 22-03-2022 Kế hoạch Nâng cao chất lượng tiếp công dân; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân năm 2022
683-CV/HU 22-03-2022 Đẩy mạnh tuyên truyền hưởng ứng Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XV, năm 2021-2022
92/KH-UBND 22-03-2022 Kế hoạch Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với thanh niên huyện Văn Lãng năm 2022
853/QĐ-UBND 22-03-2022 Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang thuộc Khu Phi thuế quan (Đợt 14) (Hoàng Văn Tự)
89/KH-UBND 21-03-2022 Kế hoạch triển khai Chương trình Truyền thông về bình đẳng giới trên địa bàn huyện Văn Lãng đến năm 2030
86/KH-UBND 21-03-2022 Kế hoạch Tổ chức phong trào cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang thực hiện "Ngày Thứ bẩy xanh chung sức xây dựng nông thôn mới"
791./QĐ-UBND 15-03-2022 Quyết định Phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị phía Nam thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
783/QĐ-UBND 14-03-2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang thuộc Khu Phi thuế quan (Đợt 13) (Hà Thị Thanh)
81/KH-UBND 14-03-2022 Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Văn Lãng
80/KH-UBND 14-03-2022 Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí năm 2022
78/KH-UBND 14-03-2022 kế hoạch về việc tuyên truyền, tập huấn thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn huyện Văn Lãng
778/QĐ-UBND 14-03-2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang thuộc Khu Phi thuế quan (Đợt 13) (Hà Văn Huynh)
79/KH-BATGT 11-03-2022 Phát động phong trào bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2022
118/TB-UBND 11-03-2022 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện Văn Lãng (Từ ngày 14/3/2022 đến 18/3/2022)
107/TB-UBND 08-03-2022 Đăng ký thường trú đổi thành xã Minh Hiệp, huyện lộc Bình, tỉnh lạng Sơn
302/CTr-UBND 01-03-2022 Chương trình công tác của UBND huyện tháng 3 năm 2022
15/KH-HĐND 28-02-2022 Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
63/KH-UBND 25-02-2022 Kế hoạch thực hiện cong tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022 - 2025, đinh hướng đến 2030
256/UBND-NV 22-02-2022 Về việc thông báo đăng ký tuyển sinh đào tạo lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung A01-22 và A02-22 năm 2022
49/KH-UBND 21-02-2022 Kế hoạch Triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 và Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sả
261/UBND-VP 21-02-2022 V/v đẩy nhanh tiến độ chiến dịch tiêm chủng mùa xuân
48/KH-UBND 19-02-2022 Kế hoạch tổ chức Lễ đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 tại xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng
246/UBND-VP 19-02-2022 Về việc thực hiện Công điện của UBND tỉnh tăng cường các biện pháp PCD Covid-19
45/KH-BCĐ 18-02-2022 Kế hoạch nâng cao hoạt động mô hình " chính quyền thân thiện" cấp cơ sở trên địa bàn huyện Văn Lãng
236/UBND-VP 17-02-2022 Tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm mùa Lễ hội Xuân 2022
223/UBND-TCKH 15-02-2022 Về việc tổ chức đấu giá lại tài sản công là cây Sưa trong khuôn viên trụ sở UBND huyện Văn Lãng
35/KH-UBND 08-02-2022 Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện Văn Lãng năm 2022
36/KH-UBND 08-02-2022 Kế hoạch xây dựng xã Trùng Khánh đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2022
34/KH-UBND 08-02-2022 Kế hoạch Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm huyện Văn Lãng năm 2022
296/KH-UBND 27-01-2022 Kế hoạch Tổ chức thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TU ngày 23/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025
23/KH-UBND 21-01-2022 Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022
20/KH-UBND 20-01-2022 Kế hoạch triển khai thực hiện kết luận số 92-KL/TW ngày 05/11/2020 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khoá XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 trên địa bàn huyện
19/KH-UBND 20-01-2022 Kế hoạch công tác kiểm tra, rà soát van bản quy phạm pháp luật năm 2022
21/KH-UBND 20-01-2022 Kế hoạch tổ chức lễ phát động ra quân tết trồng cây
122/QĐ-UBND 14-01-2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang thuộc Khu Phi thuế quan (Đợt 9) (Hoàng Văn Hảo)
101/QĐ-UBND 13-01-2022 Quyết định dỡ bỏ phong tỏa Thôn Bản Đuốc, xã Tân Thanh
83/UBND-VP 13-01-2022 Về việc tăng cường PC dịch Covid-19 dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
71/UBND-VP 12-01-2022 Công văn tăng cường quản lý người về từ địa phương khác
52/UBND-VP 10-01-2022 Về việc tiếp tục thực hiện chủ đề "Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá"
40/PĐ-UBND 07-01-2022 Phát động Phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ,mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2021
02/QĐ-UBND 04-01-2022 QĐ về việc dỡ bỏ phong tỏa dãy nhà trọ của Bà Hoàng Thị Len khu I - Tân Thanh
4699/QĐ-UBND 31-12-2021 QĐ thiết lập vùng cách ly y tế Thôn Bản Đuốc, xã Tân Thanh
4584/QĐ-UBND 25-12-2021 QĐ về việc dỡ bỏ phong tỏa Khu 1 trị trấn Na Sầm
133/QĐ-HĐND 24-12-2021 Quyết định Triệu tập kỳ họp thứ ba HĐND huyện Văn Lãng kháo XX, nhiệm kỳ 2021-2026
926/TB-UBND 21-12-2021 THÔNG BÁO tiếp tục triển khai di chuyển chợ Na Sầm xuống Sân vận động trung tâm huyện Văn Lãng
926/TB-UBND 21-12-2021 Thông báo tiếp tục triển khai di chuyển chợ Na Sầm xuống Sân vận động trung tâm huyện Văn Lãng
4365/QĐ-UBND 15-12-2021 Quyết định thiết lập vùng cách ly y tế và dỡ bỏ phong tỏa 1 số thôn tại xã Hội Hoan
3095/UBND-NV 03-12-2021 Văn bản về việc đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã năm 2021
3040/UBND-CAH 01-12-2021 Về việc hưởng ứng, tham gia "Cuộc thi sáng tạo khoa học và công nghệ về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2021 - 2022"
3612/QĐ-UBND 30-11-2021 Quyết định về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản công là cây gỗ Sưa trong khuôn viên trụ sở UBND huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
2830/UBND-TCKH 27-10-2021 Về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh Covid-19
692/TB-UBND 25-10-2021 Thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là Cây gỗ Sưa trong khuôn viên trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
2805/UBND-VP 22-10-2021 Về việc thực hiện các hoạt động trong trạng thái BT mới trên địa bàn huyện
238/KH-UBND 08-10-2021 Kế hoạch phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2022
2855/QĐ-UBND 04-10-2021 Quyết định điều chỉnh giãn cách xã hội đối với khu 3, thị trấn Na Sầm
2828/QĐ-UBND 27-09-2021 QUYẾT ĐỊNH GIẢM GIÃN CÁCH XÃ HỘI XÃ TÂN THANH VÀ THỊ TRẤN NA SẦM
580/TB-HĐTD 22-09-2021 Thông báo thời gian, địa điểm, nội dung, hình thức, phòng thi, số báo danh thi vòng 2
2800/QĐ-UBND 21-09-2021 Quyết định giảm giãn cách xã hội trên địa bàn huyện Văn Lãng
2801/QĐ-UBND 21-09-2021 Quyết định dỡ bỏ phong tỏa Khu 3, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng
2784/QĐ-UBND 15-09-2021 Về việc điều chỉnh thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Văn Lãng
2785/QĐ-UBND 15-09-2021 Về việc dỡ bỏ phong tỏa 1 phần “Khu bãi đá” thuộc khu 4, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng
2490/UBND-KT&HT 09-09-2021 V/v quản lý phương tiện đi qua thị trấn Na Sầm trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ