Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

BAN CHỈ ĐẠO 138 VĂN LÃNG SƠ KẾT 5 NĂM VÀ NHÂN RỘNG MÔ HÌNH VẬN ĐỘNG QUẦN CHÚNG NHÂN DÂN THAM GIA BẢO VỆ ANTT GẮN VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ, VĂN HÓA, XÃ HỘI, CỦNG CỐ QUỐC PHÒNG AN NINH

 

Ngày 04/10/2022, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Ban chỉ đạo 138) huyện Văn Lãng tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm và nhân rộng mô hình “Vận động quần chúng Nhân dân tham gia đảm bảo an ninh trật tự gắn với phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh”. Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Lạng Sơn, lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn, lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện, lãnh đạo Công an các huyện Cao Lộc, Tràng Định, Lộc Bình, Đình Lập, Văn Quan; lãnh đạo Ban Chỉ đạo 138 huyện và Ban chỉ đạo 138 các xã trên địa bàn huyện.