Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

BAN ĐẠI DIỆN NGÂN HÀNG CSXH HUYỆN VĂN LÃNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

 

Ngày 20/06/2023, Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Văn Lãng tổ chức phiên họp đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2023. Đồng chí Bế Thị Vẫn, Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện chủ trì hội nghị.

 Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ về công tác nhiệm vụ năm 2023, phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể triển khai thực hiện tốt các giải pháp nhằm huy động và giải ngân các nguồn vốn đáp ứng kịp thời nhu cầu của các hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Tổng dư nợ cho vay 15 chương trình tín dụng trên địa bàn huyện là trên 305 tỷ, tăng 8 tỷ so với năm 2022. Đến nay, tổng nguồn vốn huy động đạt trên 54 tỷ đồng, tăng 3.370 triệu đồng so với năm 2022, hoàn thành 80% kế hoạch giao. Các hộ được vay vốn trên địa bàn đều sử dụng vốn đúng mục đích, phục vụ sản xuất, chăn nuôi, giải quyết việc làm, hộ nghèo về nhà ở theo quyết định số 33, nhà ở xã hội theo nghị định 100 của Chính phủ vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Thời gian tới Ngân hàng CSXH huyện tăng cường công tác tuyên truyền các chính sách tín dựng ưu đãi đến người dân và các đối tượng thụ hưởng. Góp phần thực hiện tốt công tác giảm hộ nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện./.

Thực hiện: NGUYỄN HẰNG ( Huyện Văn Lãng)