Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Bí thư Huyện ủy ban hành Chỉ thị Về tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện

z2720146622123_261670a3cb6cc45f8407d37d18103c09.jpg
z2720146644701_a292d76ea9a11fcabeaddf05ed82869a.jpg
z2720146690530_1f815f6ec3862539edeebb29ca57978f.jpg
z2720146730794_6de9e686e3f84120230f8177a1aa1d82.jpg