Ngày 4/5/2020, Chi bộ Văn phòng Huyện ủy Văn Lãng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Trường Bí thư Huyện ủy, Đồng chí Lương Văn Vị, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, cùng toàn thể đảng viên trong chi bộ.

     Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Văn phòng Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban thường vụ, Thường trực huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực công tác. Trong 5 năm Ban Tuyên giáo huyện ủy đã tổ chức được 52 hội nghị cấp huyện, tỷ lệ cán bộ đảng viên tham gia học tập đạt trên 97%, Công tác tổ chức và cán bộ được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được chú trọng, trong nhiệm kỳ đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy tiến hành kiểm tra 150 tổ chức đảng và 453 đảng viên; giám sát chuyên đề 93 tổ chức đảng và 234 đảng viên. Công tác Dân vận của hệ thống chính trị được quan tâm đã xây dựng được 2 mô hình điểm chính quyền thân thiện cấp cơ sở. Cấp ủy chi bộ đã tổ chức thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt cấp ủy, chi bộ theo quy định. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 06 đảng viên mới. Công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên cuối năm được thực hiện dân chủ, công khai, đúng quy định; hàng năm chi bộ được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

        Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Chi bộ Văn phòng huyện ủy Văn Lãng tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Phấn đấu hàng năm 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, chi hộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban chi ủy; bầu chức danh Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; thông qua Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025./.

                                    (Một số hình ảnh diễn ra tại Đại hội)

ANH 1 (1)_2.jpg

 

ANH 1 (2).jpg

 

ANH 1 (3).jpg

 

ANH 1 (5).jpg

 

ANH 1 (4).jpg

 

ANH 1 (7).jpg

 

ANH 1 (6).jpg

T/h: Thanh Thế (Trung tâm VH, TT và TT Văn Lãng)