Trong 2 ngày 7,8/5/2020, Đảng bộ xã Tân Thanh tổ chức Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự đại hội có đồng chí Lương Văn Vị - Phó Bí thư thường  trực Huyện ủy và 143 đảng viên trên địa bàn xã.

ANH 1_6.jpg

       Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã Tân Thanh đã phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần yêu nước, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết lần thứ XXI đề ra. Tổng diện tích gieo trồng hàng năm đạt 195 ha, tổng sản lượng lương thực có hạt 610 tấn; công tác trồng rừng được 32,5ha; hạ tầng cơ sở được quan tâm đầu tư làm mới, 100% thôn có nhà văn hóa, thu nhập bình quân đầu người đạt 33.500.000 đồng/người/năm. Công tác thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt so với chỉ tiêu kế hoạch; xã đã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới năm 2016. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, đời sống của nhân dân từng bước được nâng lên, quốc phòng an ninh được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 26 đảng viên mới, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng được thực hiện nghiêm túc.

 

ANH 9_0.jpg

          Đại hội đã tập trung thảo luận, rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ qua, báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện đại hội cấp trên.

ANH 10.jpg

 ANH 11.jpg      

     Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ xã Khóa XXII, bầu chức danh bí thư, phó bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Văn Lãng trong thời gian tới./.

T/h: Thanh Thế (Trung tâm VH,TT và TT Văn Lãng)