Ngày 04/06/2021,Hội Liên hiệp Phụ nữ  xã Tân Mỹ đã tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2021- 2026. Tham dự đại hội có 38 đại biểu chính thức đại diện cho trên 1152cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn xã.

Nhiệm kỳ qua, Phong trào hoạt động của Hội LHPN xã đã không ngừng đổi mới và phát triển rộng khắp, thu hút nhiều hội viên phụ nữ tham gia, góp phần quan trọng hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các phong trào thi đua, cuộc vận động “ Rèn luyện phẩm chất đạo đức tự tin, tự trọng, trung hậu đảm đang”  “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, được hội viên tham gia hưởng ửng, tạo sức lan tỏa. Phối hợp tổ chức các buổi tuyên truyền với các chuyên đề chăm sóc sức khỏe cộng đồng, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống tệ nạn xã hội, Luật an toàn giao thông. Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý vốn vay với tổng dư nợ là trên 7 tỷ đồng cho 196 lượt hội viên vay.