Ngày 24/06/2021, Thường trực Huyện ủy Văn Lãng tổ chức hội nghị giao ban với lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, UBMTTQ và các Tổ chức chính trị xã hội huyện  6 tháng đầu năm 2021.