Ngày 07/6, Đoàn kiểm tra số 4 – Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh do đ/c Lý Việt Hưng (giám đốc Sở NN&PTNN tỉnh làm trường đoàn) đã đến kiểm tra, giám sát tại huyện Văn Lãng.

          Tại buổi kiểm tra, giám sát đoàn kiểm tra số 4 đã Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Văn Lãng thông tin nhanh kết quả đạt được trong 5 tháng đầu năm của huyện, theo đó: Tổng nguồn vốn trên địa bàn đạt 56.953 triệu đồng, tăng 8.453 triệu đồng đạt 179,8% kế hoạch giao; Huy động tiền gửi của các tổ chức cá nhân đạt 48.512 triệu đồng đạt 228,3%; Nhận tiền gửi của tổ tiết kiệm và vay vốn là 8.441 triệu đồng đạt 38,4%; Về cho vay các chương trình tín dụng ưu đãi là 46.450 triệu đồng với 910 hộ được vay, doanh số thu nợ là 33.329 triệu đồng; Tổng dư nợ cho vay 14 chương trình tín dụng là 272.705 triệu đồng đạt 57,3% kế hoạch; Tổng số hộ còn dư nợ là 5.090 hộ, dư nợ bình quân trên 53 triệu/hộ; Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tiếp cận nguồn vốn vay tổng trên 10.063 triệu đồng; cho vay tạo việc làm (6.644 triệu đồng), cho vay nước sạch vệ sinh môi trường (1.383 triệu đồng); cho vay học sinh mua máy (660 triệu đồng), cho vay chương trình xây dựng nhà ở xã hội (400 triệu đồng)….

(Toàn cảnh buổi kiểm tra)

 

          (Đ/c Lý Việt Hưng - giám đốc Sở NN&PTNN tỉnh kết luận tại buổi kiểm tra)

 

Kết luận buổi kiểm tra, giám sát đ/c trưởng đoàn đã nghi nhận, biểu dương những kết quả mà huyện đã đạt được trong thời gian qua. Bên cạnh đó đ/c yêu cầu trên cơ sở những hạn chế về công tác tín dụng, vay vốn huyện cần có những giải pháp thực hiện trong những tháng còn lại của năm; Thực hiện công tác rà soát các hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện tiếp cận nguồn vốn vay của NHCS; huyện cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng các mô hình hay hiệu quả trong sử dụng nguồn vốn vay…