Sáng ngày 20/6/2022, Trung tâm Chính trị huyện phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban tổ chức Huyện ủy tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị Đảng viên mới đợt 1 năm 2022 cho 90 học viên là đảng viên mới kết nạp ở các chi, đảng bộ trong toàn Đảng bộ huyện.