Ngày 11/10/2022, Ban chỉ đạo diễn tập huyện Văn Lãng tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập chiến đấu tại xã Tân Tác, Bắc Việt, Bắc Hùng, thị trấn Na Sầm trong khu vực phòng thủ năm 2022.

(Toàn cảnh hội nghị)

Tại hội nghị các đại biểu được nghe báo cáo kết quả công tác chuẩn bị diễn tập chiến đấu phòng thủ, theo đó đã ban hành các quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, tổ đạo diễn, tổ đảm bảo; tổ chức bồi dưỡng cho các thành phần tham gia diễn tập đúng kế hoạch; dự kiến chuẩn bị đầy đủ về người, cơ sở vật chất, phương tiện cơ động của lực lượng thực binh trong diễn tập… Theo kế hoạch, nội dung diễn tập có 2 phần: kết hợp giữa các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, giải quyết các vấn đề an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và diễn tập công tác phòng thủ.

(Đ/c Nguyễn Văn Trường – Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập phát biểu tại hội nghị)

Việc triển khai diễn tập chiến đấu phòng thủ nhằm nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, quản lý điều hành của chính quyền trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; Bồi dưỡng nâng cao trình độ, khả năng tham mưu của cơ quan quân sự, công an và các ban nghành, đoàn thể… Thông qua diễn tập bổ sung, kiện toàn hệ thống văn kiện, tác chiến, văn kiện chiến đấu phòng thủ, đồng thời nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh cho cán bộ và nhân dân địa phương. Kết hợp hiệu quả các mục tiêu phát triển KTXH gắn với ANQP./.

Thực hiện: MỸ HẠNH (Trung tâm VH, TT & TT Văn Lãng)