Ngày 03/11, Thôn Nà Kéo Mới xã Tân Mỹ tổ chức ngày hội đoàn kết toàn dân tộc năm 2022. Tới dự có đ/c Lê Tuấn Minh – Phó BT huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo UBMTTQ huyện, lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Tân Mỹ.