Ngày 22/11/2022, UBND huyện Văn Lãng tổ chức hội nghị bồi dưỡng văn hóa công sở và đạo đức công vụ năm 2022 cho 100 đại biểu là đại diện các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện, các cán bộ, công chức 17 xã, thị trấn.

(Toàn cảnh Hội nghị)

Trong thời gian 1 ngày các đại biểu được truyền đạt các nội dung như: Những vấn đề chung về văn hóa công sở; Bối cảnh xây dựng nền hành chính phục vụ và yêu cầu đặt ra về việc nâng cao kỹ năng giao tiếp, văn hóa công sở, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; Nội dung xây dựng văn hóa công sở và kỹ năng ứng xử trong công sở: Giao tiếp ứng xử với công dân, giao tiếp ứng xử với lãnh đạo, giao tiếp ứng xử với đồng nghiệp; văn hóa nghe điện thoại, trang phục công sở; Các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức; Đạo đức công vụ và xung đột lợi ích; Các tình huống giao tiếp, văn hóa ứng xử.

(Lãnh đạo UBND huyện phát biểu khai mạc hội nghị)