Ngày 11/8/2023, UBND xã Bắc Việt đã tổ chức hội nghị công bố quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu xử lý rác thải y tế bằng công nghệ đốt áp suất âm không khói tại thôn Kéo Van, xã Bắc Việt, huyện Văn Lãng.

(Toàn cảnh hội nghị công bố quyết định)

Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông qua Quyết định số 1510 của UBND huyện Văn Lãng về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu xử lý rác thải y tế bằng công nghệ đốt áp suất âm không khói tại thôn Kéo Van, xã Bắc Việt. Đây là khu nhà máy xử lý rác thải y tế cho huyện Văn Lãng và tỉnh Lạng Sơn. Theo đó, tổng diện tích nghiên cứu quy hoạch là 1,32ha, trong đó diện tích quy hoạch xây dựng nhà máy khoảng 1,02ha; diện tích đường giao thông vào nhà máy khoảng 0,3ha. Công suất của nhà máy xử lý rác thải y tế là 10 tấn/ngày. Với tổng mức đầu tư khoảng 79 tỷ đồng. Ngoài ra các đại biểu được tham quan bản vẽ quy hoạch trên bản đồ.