Thực hiện Chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Thời gian qua, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Văn Lãng đã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận uỷ thác tích cực tuyên truyền, triển khai chương trình cho vay nhà ở xã hội trên địa bàn huyện Văn Lãng.

Để thực hiện hiệu quả Chương trình cho vay nhà ở xã hội, Phòng Giao dịch NHCSXH huyện đã tổ chức tập huấn về quy trình, thủ tục, hồ sơ vay vốn cho cán bộ Uỷ ban nhân dân (UBND) các xã, thị trấn, các tổ chức Hội, đoàn thể làm dịch vụ nhận ủy thác, các tổ tiết kiệm và vay vốn nhận uỷ nhiệm,... trên cơ sở danh sách các đối tượng đăng ký vay vốn, các tổ chức Hội, đoàn thể phối hợp với UBND các xã, thị trấn tiến hành bình xét cho vay đảm bảo công khai, dân chủ, đúng quy định, cán bộ Ngân hàng thẩm định, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, tổ chức giải ngân kịp thời đảm bảo nguồn vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng. Từ khi triển khai chương trình cho vay nhà ở xã hội đến nay, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Văn Lãng đã thực hiện triển khai cho vay được 37 hộ là cán bộ, công chức, viên chức và sĩ quan công an nhân dân, với số tiền 13.765 triệu đồng, trong năm 2023 đã cho vay được 3.562 triệu đồng với 10 hộ được vay vốn xây mới nhà ở và mua nhà ở xã hội.

Ngày 28/8/2023 cán bộ Phòng giao dịch NHCSXH huyện Văn Lãng đã đến kiểm tra trực tiếp đối với hộ bà Công Thị Thu Hiền ở thôn Bản Van, xã Hội Hoan, một trong những hộ được vay vốn làm nhà ở theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Bà Hiền hiện đang công tác tại trường mầm non xã Hội Hoan - huyện Văn Lãng, chồng là lái xe dịch vụ, gia đình bà Hiền được Phòng giao dịch NHCSXH huyện cho vay 400 triệu đồng để làm nhà ở với thời gian cho vay là 192 tháng.

(Cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Văn Lãng kiểm tra sau cho vay xây mới nhà ở xã hội, hộ bà Công Thị Thu Hiền - thôn Bản Van - xã Hội Hoan)

Chương trình cho vay nhà ở xã hội là chương trình tín dụng rất thiết thực, ý nghĩa đối với cán bộ, công chức, viên chức và người có thu nhập thấp có điều kiện xây dựng nhà ở ổn định cuộc sống và yên tâm công tác. Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Văn Lãng tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị định 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, đảm bảo các đối tượng thụ hưởng có nhu cầu và đủ điều kiện đều được vay nguồn vốn tín dụng chính sách về nhà ở xã hội.

Nguyễn Thị Mai Hương - Ngân hàng CSXH huyện Văn Lãng