Ngày 8/9/2023, Hội nông dân huyện Văn Lãng phối hợp với Hội nông dân xã Thanh Long tổ chức lễ ra mắt câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” và “Tổ tự quản về an ninh, trật tự” tại thôn Đâng Van, xã Thanh Long năm 2023.

(Các đại biểu dự buổi lễ ra mắt)

Tại buổi lễ ra mắt, Hội nông dân xã Thanh Long đã công bố quyết định thành lập câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” gồm 10 thành viên, và “Tổ tự quản về an ninh, trật tự” gồm 8 thành viên; Thông qua quy chế hoạt động của hai câu lạc bộ. Theo đó hai câu lạc bộ hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, dân chủ, bình đẳng; Tuân thủ pháp luật về bảo vệ an ninh trật tự; thực hiện theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Hội Nông dân xã và Công an xã; Chịu sự lãnh đạo chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của UBND xã.

(Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” ra mắt đại biểu)