Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
       
 
   
 
DANH SÁCH CHÍNH THỨC
CỬA ỨNG DỤNG CỬA ĐẠI BIỂU ĐỒNG NHÂN DÂN VĂN LÃNH, KHÓA XX 
NHIỆM KỲ 2021-2026
Đơn cử bầu cử 01
Gồm: Thị trấn Na Sầm và xã Trùng Khánh

 

STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Giới tính Quốc tịch Dân tộc Tôn giáo Quê quán Nơi hiện tại Hiện chế độ Dịch vụ, dịch vụ Bản xuất bản sự kiện Dự tiệc ngày Là đại biểu HĐND
Thông tin giáo dục Chuyên môn, nghiệp vụ Hàm học thuật, vị trí học Lý luận chính trị Ngoại ngữ
1 VŨ MINH ĐỊNH 10/09/1988 Nam Việt Nam dân tộc Kinh Không Xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội Khu 1, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn 12/12 chung information Trung cấp,
chuyên ngành Điện - Điện tử
Không Sơ cấp Không Kinh doanh, Phó Giám đốc  Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Thương mại Minh Định 25/08/2012  HĐND thị trấn Na Sầm nhiệm kỳ 2016-2021
2 PHẠM VĂN THẮNG 11/11/1980 Nam Việt Nam dân tộc Kinh Không Thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn Số nhà 58, khu 2, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn 12/12 chung information Đại học sư phạm,
chuyên ngành Tiếng Anh
Không Cao cấp Đại học Tiếng Anh Cán bộ, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy  Đảng bộ thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng 10/12/2005 Không
3 PHAN MINH THI 24/01/1995 Nữ Việt Nam dân tộc Kinh Không Thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn Khu 4, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn 12/12 chung information Đại học,
chuyên ngành công tác xã hội
Không Sơ cấp Anh B Cán bộ, Viên chức, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đoàn TNCS HCM thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng 24/01/2019 Không
4 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG 10/01/1971 Nam Việt Nam dân tộc Kinh Không Xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng Số 177, đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 12/12 chung information Đại học,
chuyên ngành Luật
Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Cao cấp  Anh B1 Cán bộ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Huyện Văn Lãng 02/02/2005 Không
5 TRỊNH MINH VIỆT (ĐẠI ĐỨC THÍCH BẢN CHUNG) 04/04/1984 Nam Việt Nam dân tộc Kinh Phật giáo Xã Dũng Tiến, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng Chùa Thành, khối Cửa Đông, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 12/12 chung information Trung cấp,
chuyên ngành Phật học
Không Không Không Tu sĩ Phật giáo, Phó trưởng ban Trị sự Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lạng Sơn Không  HĐND tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2011-2016; 2016-2021
6 LÝ NGỌC TUÂN 28/05/1983 Nam Việt Nam Nùng Không Xã Thạch Đạn, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn Số 138, khối 6, đường Trần Phú, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 12/12 chung information Đại học sư phạm,
chuyên ngànhToán
Không Trung cấp  Anh B Công chức, chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện Văn Lãng  08/11/2010 Không
7 NGUYỄN BÌNH TỨ 02/12/1994 Nam Việt Nam Nùng Không Xã Tân Tác, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn Thôn Nà Mần, xã Tân Tác, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn 12/12 chung information Không Không Không Không Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Thương mại Minh Định Không Không
8 BẾ THỊ VẪN 05/05/1978 Nữ Việt Nam Tày Không Xã Bắc Hùng, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn Khu 6, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn 12/12 chung information Cử nhân,
chuyên ngành Quản lý giáo dục
Không Cao cấp  Anh B Cán bộ, Viên chức, Phó Chủ tịch Ban nhân Ban nhân dân huyện Văn Lãng 06/09/2006  HĐND huyện Văn Lãng nhiệm kỳ 2011-2016; 2016-2021
Tổng số người ứng cử đại biểu HĐND huyện trong danh sách này là: 08 người.    
Hội đồng đại biểu được bầu chọn tại đơn vị bầu cử số 01 là: 05 người.