Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
       
 
 
   
DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN VĂN LÃNG, KHÓA XX
NHIỆM KỲ 2021 - 2026
Đơn vị bầu cử số 07
Gồm: Xã Hoàng Văn Thụ và xã Hồng Thái
STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Giới tính Quốc tịch Dân tộc Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay Trình độ hiện nay Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác Ngày vào Đảng Là Đại biểu HĐND
Giáo dục phổ thông Chuyên môn, nghiệp vụ Học hàm, học vị Lý luận chính trị Ngoại ngữ
1 NGUYỄN THỊ MINH HẢI 05/10/1976 Nữ Việt Nam Kinh Không Thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn Số nhà 7, khu 1, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn 12/12 phổ thông Đại học,
chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng
Thạc sĩ xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước Cao cấp  Anh B1 Cán bộ, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy kiêm Trưởng phòng Nội vụ  Huyện ủy Văn Lãng 05/11/2003 HĐND huyện Văn Lãng nhiệm kỳ 2016-2021
2 NÔNG VĂN NGUYỄN 12/01/1975 Nam  Việt Nam Tày Không Xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn Thôn Nhân Hòa, xã Hoàng Văn Thụ,  huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn 12/12 phổ thông Trung cấp,
chuyên ngành Hành chính
Không Trung cấp Anh B Cán bộ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Đảng ủy, UBND xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng 31/05/1997 HĐND huyện Văn Lãng nhiệm kỳ 2011-2016; HĐND xã Hoàng Văn Thụ nhiệm kỳ 1999-2004; 2004-2011; 2011-2016; 2016-2021 
3 HOÀNG VĂN QUẢNG 14/11/1994 Nam Việt Nam Tày Không Xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn Thôn Nhân Hòa, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn 12/12 phổ thông Đại học,
chuyên ngành Luật kinh tế
Không Sơ cấp  Anh B  Công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng Không Không
4 NGUYỄN XUÂN QUYỀN 29/06/1976 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương Ban Chỉ huy Quân sự huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn 12/12 phổ thông Cao đẳng,
chuyên ngành xây dựng  Đảng và chính quyền nhà nước
Không Trung cấp Không Bộ đội, Chính trị viên phó -CNCT Ban chỉ huy Quân sự huyện Văn Lãng 27/05/1996 Không
5 NGUYỄN VĂN TIẾN 06/07/1983 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Lệ Xá, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên Số 16, Tây Sơn, Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 12/12 phổ thông Đại học,
chuyên ngành Sĩ quan chỉ huy tăng thiết giáp
Không Cao cấp Không Bộ đội, Ủy viên BTV Huyện ủy, Thiếu tá, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự Ban chỉ huy Quân sự huyện Văn Lãng 03/02/2005 Không
Tổng số người ứng cử đại biểu HĐND huyện trong danh sách này là: 05 người.    
Số đại biểu HĐND huyện được bầu tại đơn vị bầu cử số 07 là: 03 người.