Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
14/KH - BCĐ 18-03-2019 Kế hoạch Tổ chức Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
10/KH-TĐT 31-01-2019 Kế hoạch Tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 cấp huyện
10/KH-TĐT 31-01-2019 Kế hoạch tập huấn Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
02/CT-UBND 16-01-2019 Chỉ thị về Tổ chức Tổng điều tra dấn số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số: 07/KH-BCĐ 15-12-2018 Kế hoạch Kiểm tra, giám sát và nghiệm thu công tác lập bảng kê Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
04/KH-BCĐ 16-10-2018 Kế hoạch Công tác tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
2685/QĐ-BCĐ 16-10-2018 Quyết định V/v ban hành Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo, Văn phòng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
02/KH-BCĐ 30-09-2018 Kế hoạch Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
2313/QĐ-UBND 10-09-2018 Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Văn phòng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
2165/UBND-VP 04-09-2018 V/v trưng tập thành viên tham gia Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
05/KH-BCĐTW 04-09-2018 Kế hoạch công tác tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
72/CV-TĐTDS 29-08-2018 V/v hướng dẫn thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở cấp xã
01/QĐ-BCĐTW 05-08-2018 Quyết định V/v ban hành Phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
17/CV-BCĐ 29-03-2018 V/v chuẩn bị cho Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
1 01-03-2018 Kế hoạch Kiểm tra, giám sát, nghiệm thu và bàn giao tài liệu Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
772/QĐ-TTg 26-02-2018 Quyết định về Tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019