Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
4352/QĐ-UBND 14-12-2021 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang thuộc Khu Phi thuế quan (Đợt 6) (Hoàng Thị Nao)
4349/QĐ-UBND 14-12-2021 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang thuộc Khu Phi thuế quan (Đợt 6) (Vũ Thị Thái)
3557/QĐ-UBND 29-11-2021 Về việc giao đất không thu tiền sử dụng đất cho h ộông Lê Văn Long trú tại Bản Nà Tồng 2, thôn Nà Tồng, xã Trùng Khánh huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
3555/QĐ-UBND 29-11-2021 Về việc giao đất không thu tiền sử dụng đất cho hộ bà Lê Thị Mai Lệ trú tại Bản Nà Tồng 2, thôn Nà Tồng, xã Trùng Khánh huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
3558/QĐ-UBND 29-11-2021 Về việc giao đất không thu tiền sử dụng đất cho hộ ông Nông Văn Tít trú tại Bản Nà Tồng 2, thôn Nà Tồng, xã Trùng Khánh huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
3556/QĐ-UBND 29-11-2021 Về việc giao đất không thu tiền sử dụng đất cho hộ ông Hà Văn Khám trú tại Bản Nà Tồng 2, thôn Nà Tồng, xã Trùng Khánh huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
3554/QĐ-UBND 29-11-2021 Về việc giao đất không thu tiền sử dụng đất cho hộ ông Hà Văn Thuần trú tạ iBản Nà Tồng 2, thôn Nà Tồng, xã Trùng Khánh huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
3559/QĐ-UBND 29-11-2021 ề việc giao đất không thu tiền sử dụng đất cho hộ ông Nông Văn Xuân trú tại Bản Nà Tồng 2, thôn Nà Tồng, xã Trùng Khánh huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
3391/QĐ-UBND 15-11-2021 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang thuộc Khu Phi thuế quan (Đợt 5) của ông Hà Văn Lợi
3394/QĐ-UBND 15-11-2021 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang thuộc Khu Phi thuế quan (Đợt 5) của ông Triệu Viết Đông
3399/QĐ-UBND 15-11-2021 Quyết định thu hồi đất dự án Phúc Khang đợt 5 (Lăng Thị Họp)
3403/QĐ-UBND 15-11-2021 Quyết định thu hồi đất dự án Phúc Khang đợt 5 (Triệu Văn Lâm)
3387/QĐ-UBND 15-11-2021 Quyết định thu hồi đất dự án Phúc Khang đợt 5 (Nông Văn Pảo)
3397/QĐ-UBND 15-11-2021 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang thuộc Khu Phi thuế quan (Đợt 5) của ông Triệu Viết Lành
3398/QĐ-UBND 15-11-2021 Quyết định thu hồi đất dự án Phúc Khang đợt 5 (Nông Văn Phong 1981)
3402/QĐ-UBND 15-11-2021 Quyết định thu hồi đất dự án Phúc Khang đợt 5 (Nông Thị Mét)
3392/QĐ-UBND 15-11-2021 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang thuộc Khu Phi thuế quan (Đợt 5) của ông Lăng Viết Phầy
3395/QĐ-UBND 15-11-2021 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang thuộc Khu Phi thuế quan (Đợt 5) của ông Hà Văn Đức
3401/QĐ-UBND 15-11-2021 Quyết định thu hồi đất dự án Phúc Khang đợt 5 (Nông Văn Thành)
3402/QĐ-UBND 15-11-2021 Quyết định thu hồi đất dự án Phúc Khang đợt 5 (Nông Thị Mét)
3388/QĐ-UBND 15-11-2021 Quyết định thu hồi đất dự án Phúc Khang đợt 5 (Bế Thị Cò)
3393/QĐ-UBND 15-11-2021 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang thuộc Khu Phi thuế quan (Đợt 5) của bà Lân Thị Bé
3397/QĐ-UBND 15-11-2021 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang thuộc Khu Phi thuế quan (Đợt 5) của ông Triệu Viết Lành
3403/QĐ-UBND 15-11-2021 Quyết định thu hồi đất dự án Phúc Khang đợt 5 (Triệu Văn Lâm)
3396/QĐ-UBND 15-11-2021 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang thuộc Khu Phi thuế quan (Đợt 5) của ông Hoàng Văn Mằn
3396/QĐ-UBND 15-11-2021 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang thuộc Khu Phi thuế quan (Đợt 5) của ông Hoàng Văn Mằn
3400/QĐ-UBND 15-11-2021 Quyết định thu hồi đất dự án Phúc Khang đợt 5 (Triệu Văn Giới)
3370/QĐ-UBND 11-11-2021 V/v thu hồi đất để thực hiện Công trình Hoàn thiện xuất tuyền 35kv Đồng Đăng - Hồng Phong - Khánh Khê lộ 373E13.6 Đồng Đăng (Hoàng Tiến An)
3370/QĐ-UBND 11-11-2021 V/v thu hồi đất để thực hiện Công trình Hoàn thiện xuất tuyền 35kv Đồng Đăng - Hồng Phong - Khánh Khê lộ 373E13.6 Đồng Đăng (Hoàng Tiến An)
3371/QĐ-UBND 11-11-2021 V/v thu hồi đất để thực hiện công trình Hoàn thiện xuất tuyến 35kv Đồng Đăng - Hồng Phong - Khánh Khê lộ 373E13.6 Đồng Đăng (Hoàng Văn Sép)
3372/QĐ-UBND 11-11-2021 V/v thu hồi đất để thực hiện công trình Hoàn thiện xuất tuyến 35kv Đồng Đăng - Hồng Phong - Khánh Khê lộ 373E13.6 Đồng Đăng (Hoàng Văn Đô)
3369/QĐ-UBND 11-11-2021 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án Hoàn thiện xuất tuyến 35kv Đồng Đăng - Hồng Phong - Khánh Khê lộ 373E13.6 Đồng Đăng (Hoàng Nga)
3374/QĐ-UBND 11-11-2021 V/v thu hồi đất để thực hiện công trình Hoàn thiện xuất tuyến 35kv Đồng Đăng - Hồng Phong - Khánh Khê lộ 373E13.6 Đồng Đăng (Hoàng Thị Hóa)
3369/QĐ-UBND 11-11-2021 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án Hoàn thiện xuất tuyến 35kv Đồng Đăng - Hồng Phong - Khánh Khê lộ 373E13.6 Đồng Đăng (Hoàng Nga)
3372/QĐ-UBND 11-11-2021 V/v thu hồi đất để thực hiện công trình Hoàn thiện xuất tuyến 35kv Đồng Đăng - Hồng Phong - Khánh Khê lộ 373E13.6 Đồng Đăng (Hoàng Văn Đô)
3373/QĐ-UBND 11-11-2021 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án Hoàn thiện xuất tuyến 35kv Đồng Đăng - Hồng Phong - Khánh Khê lộ 373E13.6 Đồng Đăng (Hoàng Văn Sắn)
3371/QĐ-UBND 11-11-2021 V/v thu hồi đất để thực hiện công trình Hoàn thiện xuất tuyến 35kv Đồng Đăng - Hồng Phong - Khánh Khê lộ 373E13.6 Đồng Đăng (Hoàng Văn Sép)
3368/QĐ-UBND 11-11-2021 V/v thu hồi đất để thực hiện công trình Hoàn thiện xuất tuyến 35kv Đồng Đăng - Hồng Phong - Khánh Khê lộ 373E13.6 Đồng Đăng (Chu Văn Thím)
3373/QĐ-UBND 11-11-2021 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án Hoàn thiện xuất tuyến 35kv Đồng Đăng - Hồng Phong - Khánh Khê lộ 373E13.6 Đồng Đăng (Hoàng Văn Sắn)
3366/QĐ-UBND 11-11-2021 V/v thu hồi đất để thực hiện công trình Hoàn thiện xuất tuyến 35kv Đồng Đăng - Hồng Phong - Khánh Khê lộ 373E13.6 Đồng Đăng (Lý Trung Nông)
3367/QĐ-UBND 11-11-2021 V/v thu hồi đất để thực hiện công trình Hoàn thiện xuất tuyến 35kv Đồng Đăng - Hồng Phong - Khánh Khê lộ 373E13.6 Đồng Đăng (Lý Quốc Chiều)
3374/QĐ-UBND 11-11-2021 V/v thu hồi đất để thực hiện công trình Hoàn thiện xuất tuyến 35kv Đồng Đăng - Hồng Phong - Khánh Khê lộ 373E13.6 Đồng Đăng (Hoàng Thị Hóa)
2917/UBND-TNMT 10-11-2021 Về việc lấy ý kiến góp ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Văn Lãng
3306/QĐ-UBND 08-11-2021 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Thủy điện Bản Nhùng (Kỳ Cùng 6, Đợt 7) (Chu Hùng Mót)
3304/QĐ-UBND 08-11-2021 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Thủy điện Bản Nhùng (Kỳ Cùng 6, Đợt 7) (Vi Văn Tải)
3303/QĐ-UBND 08-11-2021 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Thủy điện Bản Nhùng (Kỳ Cùng 6, Đợt 7) (Đàm Văn Đuổng)
3301/QĐ-UBND 08-11-2021 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Thủy điện Bản Nhùng (Kỳ Cùng 6, Đợt 7) (Chu Văn Chính)
3305/QĐ-UBND 08-11-2021 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Thủy điện Bản Nhùng (Kỳ Cùng 6, Đợt 7) (Nông Hồng Hạnh)
3302/QĐ-UBND 08-11-2021 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Thủy điện Bản Nhùng (Kỳ Cùng 6, Đợt 7) (Trương Văn Áy)
3289/QĐ-UBND 04-11-2021 V/v thu hồi đất để thực hiện công trình Xây dựng Sân thể thao xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng (Nông Văn Vấn)
3291/QĐ-UBND 04-11-2021 V/v thu hồi đất để thực hiện công trình Xây dựng Sân thể thao xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng (Nông Thị Chim)
3290/QĐ-UBND 04-11-2021 V/v thu hồi đất để thực hiện công trình Xây dựng Sân thể thao xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng (Nguyễn Thị Sláy)
3229/QĐ-UBND 03-11-2021 Quyết định thu hồi đất đường dẫn cầu Văn An-Nhạc Kỳ của Hoàng Thi Hóa
3221/QĐ-UBND 03-11-2021 Quyết định thu hồi đất đường dẫn cầu Văn An-Nhạc Kỳ của Lý Viết Đoàn
3227/QĐ-UBND 03-11-2021 Quyết định thu hồi đất đường dẫn cầu Văn An-Nhạc Kỳ của Hoàng Văn Lực
3237/QĐ-UBND 03-11-2021 Quyết định thu hồi đất đường dẫn cầu Văn An-Nhạc Kỳ của Hoàng Văn Đô
3232/QĐ-UBND 03-11-2021 Quyết định thu hồi đất đường dẫn cầu Văn An-Nhạc Kỳ của Chu Thị Nhỏm
3220/QĐ-UBND 03-11-2021 Quyết định thu hồi đất đường dẫn cầu Văn An-Nhạc Kỳ của Lý Văn Giang
3228/QĐ-UBND 03-11-2021 Quyết định thu hồi đất đường dẫn cầu Văn An-Nhạc Kỳ của Lý Văn Hoàng
3222/QĐ-UBND 03-11-2021 Quyết định thu hồi đất đường dẫn cầu Văn An-Nhạc Kỳ của Hoàng Văn Sắn
3224/QĐ-UBND 03-11-2021 Quyết định thu hồi đất đường dẫn cầu Văn An-Nhạc Kỳ của Lý Trung Nông
3233/QĐ-UBND 03-11-2021 Quyết định thu hồi đất đường dẫn cầu Văn An-Nhạc Kỳ của ông Hoàng Văn Vai
3225/QĐ-UBND 03-11-2021 Quyết định thu hồi đất đường dẫn cầu Văn An-Nhạc Kỳ của Lý Minh Quyền
3226/QĐ-UBND 29-10-2021 Quyết định thu hồi đất đường dẫn cầu Văn An-Nhạc Kỳ của Lý Quốc Chiều
3200/QĐ-UBND 29-10-2021 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Thủy điện Bản Nhùng (Kỳ Cùng 6, Đợt 6) Hoàng Thị Tắm
3201/QĐ-UBND 29-10-2021 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Thủy điện Bản Nhùng (Kỳ Cùng 6, Đợt 6) Triệu Văn Nhay
3160/QĐ-UBND 26-10-2021 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Thủy điện Bản Nhùng (Kỳ Cùng 6, Đợt 5) ông Triệu Viết Dương
3157/QĐ-UBND 26-10-2021 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Thủy điện Bản Nhùng (Kỳ Cùng 6, Đợt 5) Hoàng Thị Tắm
3165/QĐ-UBND 26-10-2021 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Thủy điện Bản Nhùng (Kỳ Cùng 6, Đợt 5) ông Đàm Viết Quân
3179/QĐ-UBND 26-10-2021 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Thủy điện Bản Nhùng (Kỳ Cùng 6, Đợt 5) NGuyễn Văn Phong
3178/QĐ-UBND 26-10-2021 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Thủy điện Bản Nhùng (Kỳ Cùng 6, Đợt 5) NGuyễn Văn Dân
3161/QĐ-UBND 26-10-2021 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Thủy điện Bản Nhùng (Kỳ Cùng 6, Đợt 5) Đàm Văn Sáu
3164/QĐ-UBND 26-10-2021 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Thủy điện Bản Nhùng (Kỳ Cùng 6, Đợt 5) ông Đàm Văn Báo
3159/QĐ-UBND 26-10-2021 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Thủy điện Bản Nhùng (Kỳ Cùng 6, Đợt 5) bà Triệu Thị Bảy
3171/QĐ-UBND 26-10-2021 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Thủy điện Bản Nhùng (Kỳ Cùng 6, Đợt 5) ông Triệu Văn Đản
3182/QĐ-UBND 26-10-2021 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Thủy điện Bản Nhùng (Kỳ Cùng 6, Đợt 5) Ma Thị Tý
3163/QĐ-UBND 26-10-2021 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Thủy điện Bản Nhùng (Kỳ Cùng 6, Đợt 5) Đàm Văn Thắng
3166/QĐ-UBND 26-10-2021 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Thủy điện Bản Nhùng (Kỳ Cùng 6, Đợt 5) ông Đàm Văn Tấn
3158/QĐ-UBND 26-10-2021 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Thủy điện Bản Nhùng (Kỳ Cùng 6, Đợt 5) Nguyễn Tuấn Anh
3169/QĐ-UBND 26-10-2021 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Thủy điện Bản Nhùng (Kỳ Cùng 6, Đợt 5) bà Đàm Thị Chè
3180/QĐ-UBND 26-10-2021 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Thủy điện Bản Nhùng (Kỳ Cùng 6, Đợt 5) Ma Thị Thành
3176/QĐ-UBND 26-10-2021 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Thủy điện Bản Nhùng (Kỳ Cùng 6, Đợt 5) Nguyễn Văn Tuyến
3168/QĐ-UBND 26-10-2021 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Thủy điện Bản Nhùng (Kỳ Cùng 6, Đợt 5) ông Triệu Xuân Nghẻ
3156/QĐ-UBND 26-10-2021 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Thủy điện Bản Nhùng (Kỳ Cùng 6, Đợt 5) Ma Thị Thơi
3162/QĐ-UBND 26-10-2021 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Thủy điện Bản Nhùng (Kỳ Cùng 6, Đợt 5) ông Đàm Văn Chính
3172/QĐ-UBND 26-10-2021 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Thủy điện Bản Nhùng (Kỳ Cùng 6, Đợt 5) ông Triệu Văn Déo
3183/QĐ-UBND 26-10-2021 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Thủy điện Bản Nhùng (Kỳ Cùng 6, Đợt 5) Lương Thị Sinh
3173/QĐ-UBND 26-10-2021 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Thủy điện Bản Nhùng (Kỳ Cùng 6, Đợt 5) Triệu Thị Đào
3167/QĐ-UBND 26-10-2021 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Thủy điện Bản Nhùng (Kỳ Cùng 6, Đợt 5) ông Triệu Văn Nháy
3160/QĐ-UBND 26-10-2021 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Thủy điện Bản Nhùng (Kỳ Cùng 6, Đợt 5) ông TRiệu Viết Dương
3170/QĐ-UBND 26-10-2021 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Thủy điện Bản Nhùng (Kỳ Cùng 6, Đợt 5) ông Triệu Văn Tý
3181/QĐ-UBND 26-10-2021 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Thủy điện Bản Nhùng (Kỳ Cùng 6, Đợt 5) Nguyễn Văn Viên
3174/QĐ-UBND 26-10-2021 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Thủy điện Bản Nhùng (Kỳ Cùng 6, Đợt 5) TRiệu Văn Cường
3175/QĐ-UBND 26-10-2021 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Thủy điện Bản Nhùng (Kỳ Cùng 6, Đợt 5) Nguyễn Văn Long
2946/QĐ-UBND 08-10-2021 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Thủy điện Bản Nhùng (Kỳ Cùng 6, Đợt 4) Vương Văn Pừng
2968/QĐ-UBND 08-10-2021 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Thủy điện Bản Nhùng (Kỳ Cùng 6, Đợt 4) Tiền Thị Vui
2962/QĐ-UBND 08-10-2021 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Thủy điện Bản Nhùng (Kỳ Cùng 6, Đợt 4) Lý Văn Phú
2961/QĐ-UBND 08-10-2021 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Thủy điện Bản Nhùng (Kỳ Cùng 6, Đợt 4) của Bà Nông Thị Xóm
2949/QĐ-UBND 08-10-2021 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Thủy điện Bản Nhùng (Kỳ Cùng 6, Đợt 4) của ông Hoàng Văn Phương
2948/QĐ-UBND 08-10-2021 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Thủy điện Bản Nhùng (Kỳ Cùng 6, Đợt 4) của ông Chu Văn Tuyến