Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
37/QĐ-HĐND 16-06-2021 Quyết định Triệu tập kỳ họp thứ Nhất Hội đồng nhân dân huyện Văn Lãng khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
16-06-2021 Danh sách thí sinh đăng ký tuyển dụng viên chức năm 2021
15-06-2021 Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức năm 2021 (Đến ngày 14/6/2021)
172/KH-UBND 15-06-2021 Kế hoạch phòng ngừa đấu tranh các hoạt động kinh doanh hàng giả, hàng không tõ nguồn gốc xuất xứ, xâm phạm quyền SHTT trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025
1750/VP-YT 09-06-2021 V/v cung cấp thông tin thuốc liên quan đến tính an toàn của kháng sinh nhóm quinolon, fluoroquinolon
08-06-2021 DANH SÁCH TỔNG HỢP PHIẾU THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2021
08-06-2021 NHCSXH huyện đảm bảo đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, vừa tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch
04-06-2021 DANH SÁCH TỔNG HỢP PHIẾU THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2021
1685a/VP-YT 02-06-2021 Về việc thông tin thuốc Cortibion không rõ xuất xứ
01-06-2021 DANH SÁCH TỔNG HỢP PHIẾU THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2021
1083/QĐ-UBND 31-05-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới tại Khu II, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
174/TB-UBND 25-05-2021 THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng viên chức năm 2021
1516/UBND-KT&HT 17-05-2021 V/v thực hiện ký cam kết công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, cơ sở kinh doanh và cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện Văn Lãng
163/TB-UBND 14-05-2021 THÔNG BÁO Công khai về việc lựa chọn đơn vị thẩm định giá tài sản là Cây gỗ Sưa trong khuôn viên trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn (Lần 2)
12-05-2021 TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN VĂN LÃNG NHIỆM KỲ 2021-2026 (PHẠM VĂN THẮNG)
143/TB-UBND 29-04-2021 Thông báo Công khai về việc lựa chọn đơn vị thẩm định giá tài sản là Cây gỗ Sưa trong khuôn viên trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
25/NQ-UBBC 22-04-2021 Nghị quyết Về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Văn Lãng khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử
109/TB-UBND 15-04-2021 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Lãng (Ngày 12 tháng 4 năm 2021)
107-TB-UBND 12-04-2021 Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch UBBC huyện Văn Lãng tại hội nghị triển khai công tác bầu cử (Ngày 08 tháng 4 năm 2021)
09/TB-UBBC 03-03-2021 Thông báo Về việc công bố Nghị quyết của Ủy ban bầu cử huyện về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện Văn Lãng, nhiệm kỳ 2021 - 2026
07/NQ-UBBC 02-03-2021 Nghị quyết Ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Văn Lãng, nhiệm kỳ 2021-2026
04/TB-UBBC 19-02-2021 Thông báo Về địa điểm và thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026
385/VP-YT 09-02-2021 V/v thu hồi thuốc Tobraquin
47/KH-UBND 05-02-2021 Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021
185/VP-YT 21-01-2021 V/v thuốc viên nén Sabumol 2mg
08/KH-UBND 11-01-2021 Triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn huyện Văn Lãng
09/KH-UBND 11-01-2021 Kế hoạch Cải cách hành chính huyện Văn Lãng năm 2021
07/KH-UBND 11-01-2021 Kế hoạch Triển khai Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 05/01/2021 về việc thực hiện chủ đề năm 2021 “siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá”
04/KH-UBND 08-01-2021 Kế hoạch Tổ chức các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn năm 2021 trên địa bàn huyện Văn Lãng
05/KH-BCĐ 08-01-2021 Kế hoạch Phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo và thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2021
01/KH-UBND 07-01-2021 Kế hoạch Về triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về sáp nhập, giải thể, đổi tên thôn, khu phố trên địa bàn huyện Văn Lãng
861/TB-UBND 31-12-2020 Thông báo Về việc công bố, công khai danh mục vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn huyện Văn Lãng
60/NQ-HĐND 18-12-2020 Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2021 huyện Văn Lãng
56/2020/NQ-HĐND 18-12-2020 Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 huyện Văn Lãng
57/2020/NQ-HĐND 18-12-2020 Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 huyện Văn Lãng
62/NQ-HĐND 18-12-2020 Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020 huyện Văn Lãng
62/NQ-HĐND 18-12-2020 Nghị quyết V/v điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020 huyện Văn Lãng
57/2020/NQ-HĐND 18-12-2020 Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 huyện Văn Lãng
56/2020/NQ-HĐND 18-12-2020 Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 huyện Văn Lãng
63/NQ-HĐND 18-12-2020 Nghị quyết giao UBND huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc cấp huyện quản lý trên địa bàn huyện Văn Lãng
56/2020/NQ-HĐND 18-12-2020 Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 huyện Văn Lãng
63/NQ-HĐND 18-12-2020 Nghị quyết giao UBND huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc cấp huyện quản lý trên địa bàn huyện Văn Lãng
60/NQ-HĐND 18-12-2020 Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2021 huyện Văn Lãng
2959/VP-YT 02-12-2020 V/v thu hồi hiệu lực Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm và Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm
2952/UBND-NV 01-12-2020 Về đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã năm 2020
3695/QĐ-UBND 25-11-2020 Quyết định V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới tại Khu II, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng (Nông Văn Khang)
3700/QĐ-UBND 25-11-2020 Quyết định V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới tại Khu II, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng (Lương Trung Thu)
3698/QĐ-UBND 25-11-2020 Quyết định V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới tại Khu II, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng (Đường Văn Quốc)
3696/QĐ-UBND 25-11-2020 Quyết định V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới tại Khu II, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng (Phạm Thị Đức)
3699/QĐ-UBND 25-11-2020 Quyết định V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới tại Khu II, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng (Lê Văn Thu)
3697/QĐ-UBND 25-11-2020 Quyết định V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới tại Khu II, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng (Mã Thị Slèn)
250/KH-UBND 13-11-2020 Tổ chức tập huấn sử dụng Hệ thống quản lý Văn phòng điện tử VNPT-IOFFICE và Thiết bị chữ ký số trên địa bàn huyện Văn Lãng.
3344/QĐ-UBND 12-11-2020 Quyết định V/v thu hồi đất để thực hiện xây dựng Sân thể thao xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng
3349/QĐ-UBND 12-11-2020 Quyết định V/v thu hồi đất để thực hiện xây dựng Sân thể thao xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng
247/KH-UBND 12-11-2020 Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 trên địa bàn huyện Văn Lãng
3347/QĐ-UBND 12-11-2020 Quyết định V/v thu hồi đất để thực hiện xây dựng Sân thể thao xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng
3345/QĐ-UBND 12-11-2020 Quyết định V/v thu hồi đất để thực hiện xây dựng Sân thể thao xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng
3350/QĐ-UBND 12-11-2020 Quyết định V/v thu hồi đất để thực hiện xây dựng Sân thể thao xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng
3348/QĐ-UBND 12-11-2020 Quyết định V/v thu hồi đất để thực hiện xây dựng Sân thể thao xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng
3346/QĐ-UBND 12-11-2020 Quyết định V/v thu hồi đất để thực hiện xây dựng Sân thể thao xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng
246/KH-UBND 11-11-2020 Phát triển các mô hình Nông lâm kết hợp để nâng cao trữ lượng các-bon, bảo tồn đất trên địa bàn huyện Văn Lãng
243/KH-UBND 05-11-2020 Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn huyện Văn Lãng
242/KH-UBND 04-11-2020 Nâng cao chất lượng, năng lực, hiệu quả hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn huyệnVăn Lãng, giai đoạn 2021-2025
241/KH-UBND 30-10-2020 Thực hiện Đề án nâng cao năng lực quản lý, đảm bảo an toàn và hiệu quả các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Văn Lãng giai đoạn 2021 - 2030
245/KH-UBND 30-10-2020 Triển khai Đề án tuyên truyền an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở huyện Văn Lãng Giai đoạn 2020 - 2025
240/KH-UBND 30-10-2020 Tổ chức hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2020
235/KH-BATGT 28-10-2020 Tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” năm 2020
234.KH-UBND 23-10-2020 Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 111 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2020)
2925/QĐ-UBND 22-10-2020 Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Văn Lãng
233/KH-UBND 19-10-2020 Tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2020 và Giải Cầu lông, Bóng chuyền hơi Chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Kỷ niệm 111 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2020)
231/KH-UBND 16-10-2020 Kiểm tra, đánh giá và xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã năm 2020
227/KH-UBND 08-10-2020 Tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2020) và 10 năm ngày Phụ nữ Việt Nam
223/KH-UBND 05-10-2020 phân công tổ chức triển khai các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới Thu – Đông (1950 - 2020)
222/KH-UBND 30-09-2020 Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
231/KH-UBND 29-09-2020 Triển khai thực hiện “Mô hình cung cấp, kết nối dịch vụ trợ giúp chăm sóc sức khỏe, giáo dục, trợ giúp pháp lý và các dịch vụ xã hội cơ bản cho trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt” trên địa bàn huy
221/KH-UBND 28-09-2020 Thực hiện nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020 - 2021 của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Lãng
218/KH-UBND 28-09-2020 Triển khai thực hiện Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020
216/KH-UBND 22-09-2020 Tổ chức Giải bóng đá Mini huyện Văn Lãng lần thứ IV năm 2020
215/KH-UBND 18-09-2020 Tổ chức hoạt động Tết Trung thu năm 2020
212/KH-UBND 16-09-2020 Tổ chức hội nghị tuyên truyền các quy định về quản lý, bảo vệ rừng
206/KH-UBND 11-09-2020 Triển khai thực hiện Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam trên địa bàn huyện Văn Lãng - Năm 2020
202/KH-UBND 07-09-2020 Phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn huyện Văn Lãng
199/KH-UBND 31-08-2020 Triển khai kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2020
197/KH-UBND 26-08-2020 Thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Văn Lãng
191/KH-UBND 18-08-2020 Tổ chức Lễ đón nhận Bằng Công nhận Trường PTDT Bán trú THCS xã Thanh Long đạt chuẩn Quốc gia Mức độ I
188/KH-UBND 17-08-2020 Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc Chương trình 135 trên địa bàn huyện Văn Lãng năm 2020
192/KH-UBND 17-08-2020 Kế hoạch phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Văn Lãng
190/KH-UBND 17-08-2020 Triển khai thi hành Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 trên địa bàn huyện Văn Lãng
186/KH-UBND 14-08-2020 Kế hoạch Thực hiện nhập liệu, điện tử hóa thông tin hộ tịch lịch sử trên địa bàn huyện Văn Lãng
184/KH-UBND 13-08-2020 Kế hoạch Phát triển ngành nông nghiệp nông thôn năm 2021
185/KH-UBND 13-08-2020 Kế hoạch Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020)
171/KH-UBND 29-07-2020 Kế hoạch đảm bảo giao thông kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020
163/KH-UBND 09-07-2020 Kế hoạch Kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2020
160/KH-UBND 08-07-2020 Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai phổ biến các chính sách xã hội năm 2020
1592/UBND-NV 08-07-2020 V/v tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm phát huy kết quả đã đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế chỉ số CCHC năm 2019
156/KH-UBND 03-07-2020 Kế hoạch thực hiện "Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam" năm 2020 trên địa bàn huyện Văn Lãng
155/KH-UBND 30-06-2020 Kế hoạch Tổ chức thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn, khu phố trên địa bàn huyện Văn Lãng năm 2020
150/KH-UBND 23-06-2020 Kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020)
148/KH-UBND 18-06-2020 Kế hoạch Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tỉnh Lạng Sơn năm 2020 trên địa bàn huyện Văn Lãng
146/KH-UBND 17-06-2020 Kế hoạch Thực hiện Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh (DDCI) huyện Văn Lãng năm 2020