Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Văn hóa - Xã hội

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH LẠNG SƠN THĂM, TẶNG 120 XUẤT QUÀ TRUNG THU TẠI HUYỆN VĂN LÃNG

Ngày 17/9/2021, Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn đã đến thăm,  và tặng 50 xuất quà Tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi là con của công nhân lao động thuộc Công ty TNHH MTV Tâm Đức và các Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp, 70 xuất quà cho các cháu thiếu nhi là

An ninh - Quốc phòng

Huyện Văn Lãng Thành lập Chốt kiểm dịch Y tế liên ngành để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn

Ngày 12/9/2021, UBND huyện Văn Lãng ban hành Quyết định số 2775/QĐ-UBND thành lập Chốt kiểm dịch Y tế liên ngành để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.

Văn hóa - Xã hội

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VĂN LÃNG CHUYỂN CẤP CỨU, KHÁM CHỮA BỆNH ĐẾN TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN NA SẦM VÀ TRẠM Y TẾ XÃ HOÀNG VIỆT.

Để thực hiện tốt công tác cấp cứu, khám chữa bệnh, đảm bảo người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế sớm nhất, nhanh nhất, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân trong điều kiện phòng chống dịch bệnh covid-19, Trung tâm y tế huyện Văn Lãng chuyển cấp cứu, khám chữa bệnh của Trung tâm Y tế huyện đến Trạm Y tế thị trấn Na Sầm và Trạm Y tế xã Hoàng Việt.