Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Đồng chí Nguyễn Văn Trường

Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện

 

Đồng chí Lương Văn Vị

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Đồng chí Lê Tuấn Minh

Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện

 

 

(Ảnh thẻ)

 

 

 

 

(Ảnh thẻ)

 

 

 

(Ảnh thẻ)

Đồng chí

Đường Thị Xuyến

UVBTV - Phó Chủ tịch HĐND huyện

Đồng chí

Nguyễn Thị Minh Hải

UVBTV - Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ

Đồng chí

Dương Lệ Mỹ

UVBTV - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện

Đồng chí

Bế Thăng Long

UVBTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện

Đồng chí

Hứa Văn Tư

UVBTV - Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ

Đồng chí

Phạm Tuấn Bằng

UVBTV - Trưởng Công an huyện

 

 

 

 

 

 

(Ảnh thẻ)

 

 

 

 

(Ảnh thẻ)

 

 

 

 

(Ảnh thẻ)

Đồng chí

Bế Văn Nhớ

UVBTV - Phó Chủ tịch UBND huyện

Đồng chí

Bế Thị Vẫn

HUV - Phó Chủ tịch UBND huyện

Đồng chí Vũ Hồng Khanh

HUV - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

Đồng chí

Vũ Biền

HUV - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thanh Long

Đồng chí

Đỗ Minh Tuấn

HUV - Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện

Đồng chí

Đặng Thị Hiền

HUV - Trưởng Phòng Văn hoá và Thông tin huyện

 

 

 

 

(Ảnh thẻ)

 

 

 

(Ảnh thẻ)

Đồng chí

Hoàng Trọng Nghĩa

HUV - Chủ tịch Hội Nông dân huyện

Đồng chí

Trần Anh Dũng

HUV - Bí thư Đảng uỷ xã Tân Mỹ

Đồng chí

Chu Thanh Hữu

HUV - Phó Trưởng Phòng Nội vụ huyện

Đồng chí

Nguyễn Duy Hoàng

HUV - Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện

Đồng chí

Bế Văn Kiên

HUV - Chánh Văn phòng Huyện ủy

Đồng chí

Nguyễn Ngọc Linh

HUV - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện

 

 

 

 

(Ảnh thẻ)

 

 

 

 

 

(Ảnh thẻ)

 

 

 

 

(Ảnh thẻ)

Đồng chí

Phù Thị Bích Thuận

HUV - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện

Đồng chí

Đàm Thanh Loan

HUV - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy

Đồng chí

Nông Thị Hương

HUV - Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

Đồng chí

Hà Thị Kim Liên

HUV - Phó Chánh Thanh tra huyện

Đồng chí

Chu Thị Duyên

HUV - Bí thư Huyện đoàn

Đồng chí

Đinh Long Xuyên

HUV - Bí thư Đảng uỷ xã Hội Hoan

 

 

 

 

(Ảnh thẻ)

(Ảnh thẻ)

 

 

 

(Ảnh thẻ)

(Ảnh thẻ)

Đồng chí

Hoàng Thị Hà

HUV - Trưởng Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện

Đồng chí

Mã Văn Trường

HUV - Bí thư Đảng ủy xã Tân Thanh

Đồng chí

Liễu Thị Hạnh

HUV - Chánh án Tòa án nhân dân huyện

Đồng chí

Nguyễn Trọng Vĩnh

HUV - Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện

Đồng chí

Hoàng Thị Dung

HUV - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện

Đồng chí

Nông Văn Nguyễn

HUV - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hoàng Văn Thụ

 

 

 

(Ảnh thẻ)

 

 

(Ảnh thẻ)

 

 

(Ảnh thẻ)

 

 

Đồng chí

Phạm Văn Thắng

HUV - Bí thư Đảng ủy thị trấn Na Sầm

Đồng chí

Hoàng Dương Tuấn

HUV - Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện

Đồng chí

Vũ Thanh Lịch

HUV - Viện trưởng Viện KSND huyện

Đồng chí

Chu Thị Sửu

HUV - Bí thư Đảng ủy xã Bắc Hùng