Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
       
 
   
 
DANH SÁCH CHÍNH THỨC
ĐỂ LÊN ỨNG DỤNG CỬA ĐẠI BIỂU ĐỒNG NHÂN DÂN VĂN LÃNH, KHÓA XX 
NHIỆM KỲ 2021-2026
Bầu cử đơn vị 03
: Xã Tân Mỹ và xã Nhạc Kỳ
STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Giới tính Quốc tịch Dân tộc Tôn giáo Quê quán Nơi hiện tại The current mode Nghiệp vụ, chức vụ Publication Date to Party Là HĐND Đại biểu
Thông tin giáo dục Chuyên môn, nghiệp vụ Hàm học thuật, vị trí học Lý luận chính trị Ngoại ngữ
1 TRẦN ĐẠI DŨNG
(TRẦN ANH DŨNG)
25/09/1972 Nam Việt Nam dân tộc Kinh Không Thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn  Số nhà 42, đường Lương Văn Trị, Khu 1, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn 12/12 common information Đại học,
chuyên ngành Công tác xã hội
Không Cao cấp Không Binder, uỷ quyền thư Đảng ủy xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng 08/12/1998 HĐND huyện Văn Lãng nhiệm kỳ 2004-2011; 2011-2016; 2016-2021; HĐND thị trấn Na Sầm nhiệm kỳ 2011-2016; 2016-2021
2 ĐINH NGUYỆT HÀ 04/04/1995 Nữ Việt Nam Tày Không Xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn Thôn Bản Thẩu, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn 12/12 common information Đại học,
chuyên ngành Luật
Không Không  Anh B1 Công chức, chuyên viên Thanh tra huyện Văn Lãng 26/12/2016 Không
3 BẾ VĂN KIÊN 20/08/1979 Nam Việt Nam Tày Không xã Trấn Ninh, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn Khu 1, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng sơn 12/12 common information Đại học sư phạm,
chuyên ngành Toán
Không Cao cấp Anh B Công chức, Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng  Huyện Văn Lãng 28/12/2007 Không
4 HÀ THỊ KIM LIÊN 19/08/1986 Nữ Việt Nam Tày Không Xã Hội Hoan, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn Số nhà 25, khu 2 thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn 12/12 common information Đại học,
chuyên ngành Kỹ thuật tài nguyên nước
Thạc sĩ Quản lý kinh tế Trung cấp Anh B Công chức, Huyện ủy viên, Phó Chánh Thanh tra  Thanh tra huyện Văn Lãng 27/11/2014 Không
5 LÊ TUẤN MINH 05/01/1978 Nam Việt Nam dân tộc Kinh Không Thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang Số 159, đường Lê Lai, Phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 12/12 common information Đại học,
chuyên ngành Kinh tế vận chuyển đường bộ và thành phố 
Thạc sĩ, quản lý kinh tế  Cao cấp Anh B1  Cán bộ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện  UBND huyện Văn Lãng 06/05/2005 Không
6 NGUYỄN THỊ TÁM 05/02/1980 Nữ Việt Nam dân tộc Kinh Không Xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội Khu 3, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn 12/12 common information Đại học sư phạm,
chuyên ngành Ngữ văn
Không Trung cấp Anh B Công chức, Phó Chánh Văn phòng  Văn phòng HĐND và UBND huyện Văn Lãng  01/05/2008 Không
7 NÔNG THỊ ÁNH TUYẾT 29/09/1989 Nữ Việt Nam Nùng Không Xã Bắc Việt, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn Khu 4, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng sơn 12/12 common information Đại học,
chuyên ngành Khoa học quản lý
Không Trung cấp  Anh B Công chức, chuyên viên Văn phòng Huyện Văn Lãng 17/05/2017 Không
8 NÔNG THỊ VIÊN 16/02/1979 Nữ Việt Nam Nùng Không Xã Trấn Ninh, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn Số 3, ngõ 9, khu Hoàng Văn Thụ, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 12/12 common information Đại học,
chuyên ngành Quản lý kinh tế
Không Trung cấp  Anh B Công chức Văn phòng - Thống kê  UBND xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng 16/01/2005 Không
Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân trong danh sách này là: 08 người.  
Số đại biểu hội đồng nhân dân được bầu tại đơn vị bầu cử số 03 là: 05 người.  

 

The website encountered an unexpected error. Please try again later.
Error: Call to undefined method stdClass::getPathname() in _system_rebuild_module_data() (line 1042 of core/modules/system/system.module).