Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
       
 
   
DANH SÁCH CHÍNH THỨC
ĐỂ LÊN ỨNG DỤNG CỬA ĐẠI BIỂU ĐỒNG NHÂN DÂN VĂN LÃNH, KHÓA XX
NHIỆM KỲ 2021-2026
Bầu cử đơn vị 04
Tạp chí: Xã Bắc Hùng, xã Thanh Long và xã Thụy Hùng
STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Giới tính Quốc tịch Dân tộc Tôn giáo Quê quán Nơi hiện tại The current mode Nghiệp vụ, chức vụ Publication Date to Party Là HĐND Đại biểu
Thông tin giáo dục Chuyên môn, nghiệp vụ Hàm học thuật, vị trí học Lý luận chính trị Ngoại ngữ
1 PHÙNG THẾ ANH 11/09/1976 Nam Việt Nam dân tộc Kinh Không Thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn Số 21, Thác Mạ 7, khối 9, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 12/12 common information Đại học,
chuyên ngành tra phạm
Luật Master Cao cấp Anh B  Công an, Thượng tá, Phó trưởng Công an  Công an huyện Văn Lãng 24/04/1999  HĐND huyện Văn Lãng nhiệm kỳ 2016-2021
2 HOÀNG THỊ DUNG 11/01/1973 Nữ Việt Nam Nùng Không Xã Bắc Hùng, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn Khu 8, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn 12/12 common information Đại học sư phạm,
chuyên ngành giáo dục
Không Cao cấp Anh B Cán bộ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Liên đoàn Lao động huyện Văn Lãng 29/12/2005 Không
3 NGUYỄN DUY HOÀNG 07/05/1981 Nam Việt Nam Tày Không Xã Bắc Hùng, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn Số 01, khu 2, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn 12/12 common information Đại học,
chuyên ngành trồng trọt
Thạc sĩ Quản lý kinh tế Cao cấp  Anh B1 Công chức, Chánh Văn phòng Văn phòng HĐND và UBND huyện Văn Lãng  25/04/2008 HĐND huyện Văn Lãng nhiệm kỳ 2016-2021
4 NGUYỄN MẠNH HÙNG 27/05/1990 Nam Việt Nam dân tộc Kinh Không Xã Gia Khánh, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương Thôn Hoàng Thanh, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 12/12 common information Đại học,
chuyên ngành cảnh sát nhân dân
Không Trung cấp Không Công an, Cán bộ Công an huyện Văn Lãng Không Không
5 LONG THỊ LAN 13/12/1982 Nữ Việt Nam Nùng Không Xã An Sơn, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn Thôn Phú Nhuận, xã Điềm He, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn 12/12 common information Đại học,
chuyên ngành Kế toán
Không Không Anh B Công chức, Kế toán Văn phòng HĐND và UBND huyện Văn Lãng  27/11/2012 Không
6 NGUYỄN TIẾN MINH 10/01/1965 Nam Việt Nam dân tộc Kinh Không Xã Tân Hồng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh Số nhà 76, Khu 2, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn 10/10 common Đại học sư phạm,
chuyên ngành Lý
Không Cao cấp Anh A Cán bộ, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân  Hội đồng nhân dân huyện Văn Lãng 29/10/2004 HĐND huyện Văn Lãng nhiệm kỳ 2016-2021
7 DƯƠNG LỆ MỸ 19/09/1972 Nữ Việt Nam Tày Không Thị xã Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn Khu 5, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn 12/12 common information Đại học sư phạm,
chuyên ngành giáo dục
Không Cao cấp  Anh B  Cán bộ, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch MTTQ Việt Nam huyện  Huyện Văn Lãng 31/12/1999 HĐND huyện Văn Lãng nhiệm kỳ 2011-2016; 2016-2021
số 8 LƯU VĂN TUẤN 04/02/1980 Nam Việt Nam Nùng Không  Xã Thiện Long, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn Thôn Pàn Pè, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 12/12 common information Đại học,
chuyên ngành Quản lý giáo dục
Không Trung cấp Anh B Cán bộ, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Liên đoàn Lao động huyện Văn Lãng 12/12/2009 Không
Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân trong danh sách này là: 08 người.    
Số đại biểu hội đồng nhân dân được bầu tại đơn vị bầu cử số 04 là: 05 người.