Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
       
 
   
DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN VĂN LÃNG, KHÓA XX
NHIỆM KỲ 2021 - 2026
Đơn vị bầu cử số 05
Gồm: Xã Hoàng Việt, xã Gia Miễn và xã Thành Hòa
STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Giới tính Quốc tịch Dân tộc Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay Trình độ hiện nay Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác Ngày vào Đảng Là Đại biểu HĐND
Giáo dục phổ thông Chuyên môn, nghiệp vụ Học hàm, học vị Lý luận chính trị Ngoại ngữ
1 VI THỊ HUỆ 19/07/1979 Nữ Việt Nam Nùng Không Xã Trùng Khánh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn Số nhà 12, khu 2, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn 12/12 phổ thông Đại học,
chuyên ngành Trồng trọt
Không Trung cấp Anh B Công chức, Chuyên viên Hội Liên hiệp phụ nữ huyện 08/07/2014 Không
2 HOÀNG VĂN KIÊM 16/07/1979 Nam Việt Nam Nùng Không Xã Bắc Việt, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn Khu 8, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn 12/12 phổ thông Đại học,
chuyên ngành công tác xã hội
Không Trung cấp Anh A2 Công chức, Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện Văn Lãng 23/11/2006 HĐND xã Tân Lang nhiệm kỳ 2011-2016; 2016-2021
3 BẾ THĂNG LONG 15/07/1980 Nam Việt Nam Tày Không Xã Bắc Hùng, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn Khu 4, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn 12/12 phổ thông Đại học sư phạm,
chuyên ngành Ngữ văn
Không Cao cấp Anh B1 Cán bộ, Ủy viên BTV Huyện ủy,  Trưởng Ban Tuyên Giáo Huyện ủy, Giám đốc TT BDCT huyện Huyện ủy Văn Lãng 05/02/2002 HĐND huyện Văn Lãng  nhiệm kỳ 2016-2021
4 NGUYỄN NGỌC LINH 01/11/1978 Nữ Việt Nam Tày Không Xã Bắc Hùng, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn Khu 2, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn 12/12 phổ thông Đại học sư phạm,
chuyên ngành Ngữ văn
Không Cao cấp Anh B Cán bộ, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Văn Lãng 06/03/2010 Không
5 BẾ VĂN NHỚ 03/03/1972 Nam Việt Nam Tày Không Xã Bắc Việt, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn Khu 2, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng  12/12 phổ thông Đại học,
chuyên ngành xây dựng Cầu đường bộ
Thạc sĩ Quản lý kinh tế Cao cấp Anh B1 Cán bộ, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Ủy ban nhân dân huyện Văn Lãng 07/11/2003  HĐND huyện Văn Lãng nhiệm kỳ 2016-2021
6 LƯƠNG NGỌC QUỲ 23/10/1984 Nam Việt Nam Tày Không Xã Bắc Hùng, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn Khu 4, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn 12/12 phổ thông Đại học,
chuyên ngành Quản lý đất đai
Không Trung cấp Anh B Công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường UBND xã Gia Miễn, huyện Văn Lãng 02/10/2012 Không
7 HOÀNG PHƯƠNG THẢO 04/02/1987 Nữ Việt Nam Tày Không Xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn Khu 4, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn 12/12 phổ thông Đại học,
chuyên ngành công tác xã hội
Không Sơ cấp Anh B Công chức, Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện Văn Lãng 11/10/2014 Không
8 HOÀNG VĂN TRỌNG 17/07/1979 Nam Việt Nam Tày Không Xã Bắc Việt, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn Khu 8, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn 12/12 phổ thông Đại học sư phạm,
chuyên ngành  Toán
Không Cao cấp  Anh A Cán bộ, Bí thư Đảng ủy Đảng ủy xã Gia Miễn, huyện Văn Lãng 20/06/2007 HĐND huyện Văn Lãng nhiệm kỳ 2016-2021
Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện trong danh sách này là: 08 người.    
Số đại biểu Hội đồng nhân dân huyện được bầu tại đơn vị bầu cử số 05 là: 05 người.    

 

The website encountered an unexpected error. Please try again later.
Error: Call to undefined method stdClass::getPathname() in _system_rebuild_module_data() (line 1042 of core/modules/system/system.module).