Skip to main content
       
 
   
DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN VĂN LÃNG, KHÓA XX
NHIỆM KỲ 2021 - 2026
Đơn vị bầu cử số 06
Gồm: Xã Bắc Việt, xã Tân Tác và xã Bắc La
STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Giới tính Quốc tịch Dân tộc Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay Trình độ hiện nay Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác Ngày vào Đảng Là Đại biểu HĐND
Giáo dục phổ thông Chuyên môn, nghiệp vụ Học hàm, học vị Lý luận chính trị Ngoại ngữ
1 NGUYỄN THỊ HUỆ 02/01/1982 Nữ Việt Nam Tày Không Xã Gia Miễn, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn Khu 5, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn 12/12 phổ thông Đại học,
chuyên ngành Luật
Không Trung cấp Anh B Cán bộ, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Văn Lãng 28/10/2007 Không
2 HOÀNG VĂN HÙNG 22/01/1980 Nam Việt Nam Nùng Không Xã Tân Tác, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn Thôn Tà Coóc, xã Bắc Việt, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn 12/12 phổ thông Đại học,
chuyên ngành Quản trị kinh doanh
Không Trung cấp Không Cán bộ, Phó Bí thư Đảng ủy Đảng ủy xã Bắc Việt, huyện Văn Lãng 28/11/2004  HĐND xã Tân Lang nhiệm kỳ 2011-2016;  HĐND xã Bắc Việt  nhiệm kỳ 2016-2021
3 ĐÀM THANH LOAN 04/10/1980 Nữ Việt Nam Nùng Không xã Bắc Việt, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn Số 84, khu 2, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn 12/12 phổ thông Đại học,
chuyên ngành Quản lý giáo dục
Không Cao cấp  Anh B  Cán bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Văn Lãng 29/06/2005 Không
4 NGUYỄN BẢO NGỌC 20/05/1995 Nữ Việt Nam Tày Không Xã Hội Hoan, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn Khu 8, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn 12/12 phổ thông Đại học,
chuyên ngành Bảo hiểm
Không Sơ cấp Không Công chức Văn hóa - Xã hội UBND xã Bắc Việt, huyện Văn Lãng Không Không
5 ĐƯỜNG THỊ XUYẾN 27/06/1972 Nữ Việt Nam Tày Không Xã Bắc Việt, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn Khu 8, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn 12/12 phổ thông Đại học sư phạm,
chuyên ngành Văn
Thạc sỹ xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước Cao cấp  Anh B Cán bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Hội đồng nhân dân huyện Văn Lãng 17/09/2000 HĐND tỉnh Lạng Sơn  nhiệm kỳ 2016-2021;  HĐND huyện Văn Lãng nhiệm kỳ 2011-2016; 2016-2021
Tổng số người ứng cử đại biểu HĐND huyện trong danh sách này là: 05 người.    
Số đại biểu HĐND huyện được bầu tại đơn vị bầu cử số 06 là: 03 người.