Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by Tổng biên tập on 17 August 2018
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
2034/TB-HĐKTSH
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
2034-TB-HDKTSH_1.PDF 411.76 KB
THONG BAO XET TUYEN DAC CACH.doc 43 KB