Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by Tổng biên tập on 13 November 2018
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
2823/TB-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
THONG BAO DS PHONG THI VCSN 2018.doc 47.5 KB
2823-TB-UBND.xls 337.5 KB