Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by Ban biên tập Huyện Văn Lãng on 16 August 2017
Số hiệu văn bản
01/2011/TT-BTTTT
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
25/02/2011
Lĩnh vực văn bản
Người ký
Nguyễn Minh Hồng