Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by Ban biên tập Huyện Văn Lãng on 17 August 2017
Số hiệu văn bản
06/2011/TT-BTTTT
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
15/04/2011
Lĩnh vực văn bản
Người ký
Nguyễn Minh Hồng