Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by Tổng biên tập on 9 January 2019
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
30/TB-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
30-TB-UBND.doc 37.5 KB
30-TB-UBND_1.PDF 225.74 KB