Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by Tổng biên tập on 31 January 2020
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
15/TB-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
15-TB-UBND_1.PDF 610.42 KB
15-TB-UBND.docx 18.24 KB