Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by Tổng biên tập on 10 April 2020
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
99/KH-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
99-KH-UBND_1.PDF 11.28 MB
99-KH-UBND.doc 107 KB
99-KH-UBND.xlsx 18.33 KB