Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by Tổng biên tập on 16 June 2020
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
171/TB-HĐKTSH
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
171-TB-HDKTSH_1.pdf 1.23 MB
171-TB-HDKTSH.doc 43.5 KB