Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by Tổng biên tập on 18 June 2020
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
177/TB-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
177-TB-UBND_1.pdf 1.04 MB
177-TB-UBND.docx 25.31 KB