Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by Tổng biên tập on 30 June 2020
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
191/TB-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
191-TB-UBND.doc 45 KB
191-TB-UBND.signed.pdf 484.28 KB