Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by Tổng biên tập on 14 July 2020
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
1602/UBND-NV
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
1602-UBND-NV.doc 40.5 KB
1602-UBND-NV_1.pdf 1.1 MB