Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Tổng biên tập on 14 July 2020
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
1592/UBND-NV
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
1592-UBND-NV.doc 72 KB
1592-UBND-NV_1.pdf 3.69 MB