Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by Tổng biên tập on 28 July 2020
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
214/TB-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
214-TB-UBND_1.PDF 3.89 MB
214-TB-UBND.doc 46.5 KB
214-TB-UBND.xls 336.5 KB