Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by Tổng biên tập on 29 July 2020
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
215/TB-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
215-TB-UBND_1.PDF 1.11 MB
215-TB-UBND.doc 68 KB